Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vilka krav ställs på mig som får ekonomiskt bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Du som är arbetslös

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.
  • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.
  • Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska senast fyra månader innan barnet fyller ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du ska kunna vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Du som är studerande

  • Huvudregel är att vuxenstuderande på gymnasienivå eller högre inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är berättigade till ekonomiskt bistånd. För denna grupp finns andra alternativ i form av studiemedel det vill säga studielån och studiebidrag via CSN. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden. Vid yrkesutbildningar på gymnasienivå bör personen undersöka möjligheten till finansiering genom Arbetsförmedlingen.

Du som är sjukskriven

  • Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska den möjligheten undersökas först.
  • Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Om din situation förändras

Alla förändringar i din ekonomiska och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska omgående meddelas. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Granskning

När du skickar in din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli slumpmässigt utvald för granskning. Granskning kan även göras om uppgifter skiljer sig mycket från tidigare ansökan.

Granskning innebär att efter beslut har fattats kan du behöva uppvisa handlingar gällande din ekonomi. Du ska kunna styrka de utgifter du har ansökt om samt visa att du inte har oredovisade tillgångar/inkomster. Du kommer att få kompletteringsbrev skickat till dig om vilka handlingar du ska inkomma med.

Uppdaterad 2020-01-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga