Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

En person är omyndig till dess han eller hon fyller 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de också förmyndare, så kallade legala förmyndare. När den omyndige fyllt 16 år ska han eller hon ges tillfälle att yttra sig inför viktigare beslut.

Föräldraförvaltning

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att redovisa för överförmyndaren så länge barnens tillgångar understiger åtta basbelopp (325 600 år 2008). Föräldrarna eller förmyndarna är skyldiga att omedelbart anmäla till Överförmyndaren om barnens tillgångar överstiger 8 basbelopp. I sådana fall ska föräldrarna varje år lämna in en redovisning över hur de förvaltar barnens egendom. Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som överensstämmer med föräldrabalkens regler. Barnens tillgångar får endast användas för barnens behov och inte för föräldrarnas.

Överförmyndarens ansvar

Om det är nödvändigt kan Överförmyndaren besluta att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp. Om föräldrarna inte förvaltar barnens pengar på ett tillfredsställande sätt kan Överförmyndaren ingripa, till exempel genom att spärra barnens samtliga tillgångar. Vissa åtgärder kräver alltid Överförmyndarens godkännande. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt, om fastigheten ska pantsättas, om barnet ska låna eller låna ut pengar.

Vem har förmyndarskap?

Överförmyndarnämnden utövar också viss kontroll över samtliga föräldrar som har barn under 18 år. Kontrollen gäller i första hand de barn som äger tillgångar över 8 basbelopp. Alla föräldrar är skyldiga att anmäla till överförmyndaren om deras barn har tillgångar som överstiger 8 basbelopp.

Ensamma flyktingbarn

Överförmyndaren utser också god man för så kallade ensamma flyktingbarn.

Uppdaterad 2020-01-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga