Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Du som bor och vistas i kommunen och av olika anledningar inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).

Försörjningsstöd är ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem när alla andra medel har prövats. Biståndet ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Stödet ska också utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Vilket stöd kan jag få?

Socialtjänstlagen och den riksnorm för försörjningsstöd som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan bli beviljad. Försörjningsstödet består av två delar:

  • Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnormen fastställs av regeringen en gång om året.
  • Ersättning för skäliga kostnader för boende (hyra), hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt avgift till fackförening och arbetslöshetskassa.

Därutöver kan du och din familj ha rätt till ekonomiskt bistånd till vissa andra utgifter, om det finns särskilda skäl.

Har jag rätt till försörjningsstöd?

Med hjälp av socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Bedömningen påverkas även av annat än din ekonomi och resultatet från provberäkningen är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Fyll i socialstyrelsens provberäkning för försörjningsstöd härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansöka om försörjningsstöd första gången

Den som vill ansöka om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd för första gången ringer Kontakt Kävlinge 046- 73 90 00 och begär mottagning för nybesök. I de flesta fall bokas en besökstid med en socialsekreterare. 

Veckodagar

Tid

Måndag -torsdag

kl. 08.00 - 15.00

Fredag

kl. 08.00 - 14.00


Vid besökstiden får du tala med en socialsekreterare om just din situation och få information om förutsättningarna för att få försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt vilka uppgifter som måste lämnas.

All tidsbeställning görs per telefon och här kan du också få rådgivning i ekonomiska frågor varje dag. Vid telefonkontakt kan du vara anonym. Verksamheten omfattas av sekretess och all personal har tystnadsplikt.

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 09.30‑10.00
Torsdag kl. 14.00-14.30
Med reservation för tillfällig ändring.
Telefon: 046-73 90 00

Hur lång tid väntetid är det?

I regel får du en tid för besök inom två veckor.

Beslut om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd lämnas i regel inom två veckor efter det att ansökan är komplett. 

Vid pågående bistånd - ansök via vår e-tjänst

Du som redan har kontakt med oss och behöver försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd för en ny period förnyar din ansökan via vår e-tjänst. Du behöver BankID för att logga in och signera din ansökan.

E-tjänst - Återansökan ekonomiskt bistånd (ingen nyansökan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akut hjälp under helger

Kontakta Sociala jouren på telefon 046-12 12 99.

Du har rätt att överklaga ett beslut

Har du fått avslag på ditt beslut kan du överklaga det inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. 

Läs mer om att överklaga beslut

Uppdaterad 2019-10-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER