Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stödgruppsverksamheter för barn

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller där föräldrarnas skilsmässa/ separation varit svår. Kävlinge kommuns barngruppsverksamhet kan vara ett stöd i en svår situation.

Stödgruppernas syfte är att barn med likartade upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter och upplevelser samt att få uttrycka tankar och känslor. I grupperna tydliggörs att barnen inte är ensamma om sina upplevelser och att familjens problem inte är deras fel. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och fikar.

Det kostar ingenting att vara med.

 Rapporter har visat att det är tydligt att stödgrupper kan bidra till

  • att barn utvecklar en starkare känsla av sammanhang

  • att barn kan få nya tankar om sitt sociala nätverk och sin familj och därmed kunna förhålla sig annorlunda till nya situationer.

  • att barnen kan träna sig i att reflektera och uttrycka sig och därmed också använda sig av nya kunskaper

  • att barn kan använda lek och skapande för att hantera och bearbeta sina svårigheter.

I Kävlinge erbjuds två olika barngruppsverksamheter. Grupperna riktar sig till barn i åldern 7 till 13 år och består vanligtvis av sex till åtta barn.

Vågen

En gruppverksamhet för barn vars föräldrar skilt sig/ separerat och där barnet upplevt separationen som svår. Det kan också handla om att föräldrarna har en pågående tvist, konflikt eller bristande samarbete och att detta påverkar barnet. Gruppledare utgår från BRIS material “Mina föräldrar är skilda”.

Gruppen träffas vid 10 tillfällen, 2 timmar/träff under hösten 2020.

Var: Höga Annelundsskolan, Kävlinge
När: Start i september 2020, kl. 17-19, uppehåll under höstlovet.

Anmälan till stödgruppen Vågen

Bryggan

En gruppverksamhet för barn som lever/ har levt med en förälder eller närstående som har/har haft missbruk och/eller psykisk ohälsa. Gruppledare utgår från materialet ”Att arbeta med barn i familjer med känslomässiga sjukdomar”. Materialet tar även upp temat våld.

Gruppen träffas vid 12 tillfällen, 2 timmar per träff under hösten 2020.

Var: Höga Annelundsskolan, Kävlinge
När: Start i september 2020, kl. 17-19, uppehåll under höstlovet.

Anmälan till stödgruppen Bryggan


Uppdaterad 2020-06-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga