Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stödgruppsverksamheter för barn

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller där föräldrarnas skilsmässa/ separation varit svår. Kävlinge kommuns barngruppsverksamhet kan vara ett stöd i en svår situation.

Stödgruppernas syfte är att barn med likartade upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter och upplevelser samt att få uttrycka tankar och känslor. I grupperna tydliggörs att barnen inte är ensamma om sina upplevelser och att familjens problem inte är deras fel. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och fikar.

Det kostar ingenting att vara med.

 Rapporter har visat att det är tydligt att stödgrupper kan bidra till

  • att barn utvecklar en starkare känsla av sammanhang

  • att barn kan få nya tankar om sitt sociala nätverk och sin familj och därmed kunna förhålla sig annorlunda till nya situationer.

  • att barnen kan träna sig i att reflektera och uttrycka sig och därmed också använda sig av nya kunskaper

  • att barn kan använda lek och skapande för att hantera och bearbeta sina svårigheter.

I Kävlinge erbjuds två olika barngruppsverksamheter. Grupperna riktar sig till barn i åldern 7 till 13 år och består vanligtvis av sex till åtta barn.

Vågen

En gruppverksamhet för barn vars föräldrar skilt sig/ separerat och där barnet upplevt separationen som svår. Det kan också handla om att föräldrarna har en pågående tvist, konflikt eller bristande samarbete och att detta påverkar barnet. Gruppen träffas en gång i veckan vid 10 tillfällen, 2 timmar/träff. Gruppledare utgår från BRIS material “Mina föräldrar är skilda”.

Bryggan

En gruppverksamhet för barn som lever/ har levt med en förälder eller närstående som har/har haft missbruk och/eller psykisk ohälsa. Denna grupp träffas vid 12 tillfällen, 2 timmar/träff. Gruppledare utgår från materialet ”Att arbeta med barn i familjer med känslomässiga sjukdomar”. Materialet tar även upp temat våld.

Vill Du att Ditt barn ska få möjlighet att delta?

Kontakta barngruppernas samordnare Karin Lundqvist för anmälan, frågor och övrig information. Telefon 0709- 73 05 23 vardagar kl 10.00-12.00 eller via mail karin.lundqvist@kavlinge.se

Uppdaterad 2018-10-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER