Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Därför är folkhälsa viktigt

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa kan beskrivas som den samlade hälsan för en större grupp människor i ett samhälle, exempelvis en kommun eller ett land.

Hälsa handlar om människors välbefinnande, fysiskt, psykiskt och socialt. Hälsa kan definieras på många olika sätt men gemensamt för definitionerna är att hälsa innefattar en känsla av att må bra, ha tillräckligt med resurser för att klara vardagliga krav och möjlighet att förverkliga personliga mål. Människor kan uppleva god hälsa trots sjukdom eller funktionshinder eller må dåligt utan att ha någon diagnostisk sjukdom.

Hur mäts folkhälsa?

Folkhälsan mäts på olika sätt, exempelvis genom enkäter med självskattade hälsofaktorer som livskvalitet, välbefinnande och upplevd trygghet, eller genom att titta i statistiska databaser på register över sjukdomar och medellivslängd. Folkhälsan påverkas av miljön människor lever i. Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Kävlinge kommun har deltagit i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor och resultatet kommer att publiceras på webbplatsen inom kort. Undersökningen är frivillig och syftet är att visa hur befolkningen mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid som en del av folkhälsoarbetet.

Folkhälsoarbetet

Målet med folkhälsan är att den ska vara så god som möjligt men också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Det finns många bestämningsfaktorer för hälsa, vilket betyder att faktorer som exempelvis kön, utbildningsnivå, levnadsvanor, socioekonomi, miljö och infrastruktur påverkar människors hälsostatus.

Ett folkhälsoarbete är viktigt och bör fokusera på att skapa så goda förutsättningar och miljöer som det bara går, men också att stärka människors förmåga och möjlighet att göra hälsosamma val. En god folkhälsa är central för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Hälsa kan sägas vara en resurs för individen och ett mål för samhället!

Ett folkhälsoarbete går ut på ett långsiktigt, strategiskt och övergripande arbete mot en större grupp i samhället. Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande (salutogent) vilket betyder att faktorer som stärker hälsan i positiv riktning är i fokus.

Folkhälsoarbete kan också vara förebyggande men då ligger fokus på att förhindra risker för sjukdomar. Exempel på hälsofrämjande arbete kan vara evenemang som skapar goda förutsättningar till gemenskap. Exempel på förebyggande arbete kan vara föreläsningar om tobaksbrukets skadliga effekter vilket ska få färre individer att börja röka och snusa.

Uppdaterad 2020-11-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga