Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du på grund av bestående funktionsnedsättning har svårt att klara dig i din bostad.

Vem får bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person som hyr eller äger sin bostad. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren godkänna anpassningen av din bostad.

Vad kan anpassas?

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort trösklar, bygga ramper, iordningställa duschplats och installera spisvakt eller automatisk dörröppnare.

Bidrag kan även lämnas för reparation av teknisk utrustning, t ex en hiss, som har installerats med bidrag. Bidraget täcker de vardagliga funktionerna i en bostad, till exempel att underlätta förflyttningar, personlig hygien och matlagning. Ändringsbehovet ska vara en följd av funktionshinder eller sjukdom och bidrag lämnas inte av andra orsaker.

När behovet upphör och om sökande vill, kan utrustning exempelvis hiss eller ramp återlämnas till kommunen. Kommunen står då för kostnader som demontering och transport.

Bidrag lämnas ej för reparationer som utgör normalt bostadsunderhåll. Vid byte av bostad gäller speciella regler BAB § 9. Vid frågor kontakta gärna din handläggare.

Så här ansöker du

  1. Du fyller i ansökan om bostadsanpassningsbidrag och bifogar offert från hantverkare. Om du inte själv kan driva ditt ärende och du får hjälp av någon som är ditt ombud behöver du skicka in en skriftlig fullmakt. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt bör information till fastighetsägaren också bifogas.
  2. Om du vill att kommunen hjälper dig med att kontakta hantverkare och/eller hantera fakturan, måste du skriva en fullmakt. I denna fullmakt ger du Kävlinge kommun ansvar för kontakt med hantverkare samt att för din räkning betalas ut beviljat bostadsanpassningsbidrag direkt till anlitad hantverkare.
  3. Intyg som styrker behovet bifogas ansökan.

Intyg

Intyg krävs för att styrka dina svårigheter och vilken typ av anpassning/ förändring som söks. Intyget skrivs av sakkunnig till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare.
För att ett intyg ska kunna skrivas måste en arbetsterapeut eller annan sakkunnig göra ett hembesök och se över dina svårigheter respektive möjligheter i din bostad. Om det finns möjlighet att åtgärda dina svårigheter med hjälpmedel eller om annan förändring kan underlätta för dig ska detta prövas.

Beslut

Handläggaren fattar beslut utifrån inskickade handlingar, handläggaren tar personlig kontakt med sökande och vid behov görs ett hembesök. Inför beslut prövas ansökan utifrån lagen om bostadsanpassning. Beslut från handläggare krävs före anpassningen utförs. Beslutet meddelas skriftligt och muntligt till sökande.

Överklaga och påverka

Om du är missnöjd med beslutet har du tre veckor på dig att göra en överklagan.

Du kan göra en anmälan till Boverket om du har klagomål på hur kommunen handlägger eller har handlagt ditt ärende om bostadsanpassningsbidrag i fråga om den formella delen

Uppdaterad 2019-05-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga