Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Invandring och integration

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Detta sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

Fram till 2016 tecknade Länsstyrelsen överenskommelser med kommunerna om hur många flyktingar kommunen åtar sig att ta emot under en viss period. Sedan 1/3 2016 gäller dock Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare. Genom denna blir kommunen ansvarig för bosättning av de nyanlända som anvisas till kommunen. Under 2017 gäller att Kävlinge ska ta emot 116 personer för bosättning och etablering i kommunen. Arbetsförmedlingen ansvarar för de nyanländas etablering medan kommunen ansvarar för bosättning men också utförande av insatser i form av SFI mm.

Kommunens integrationsverksamhet finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med integreringen.

Kommunens arbete sker utifrån följande mål

  • Hålla sig väl underrättad om flyktingars livssituation i kommunen.
  • Aktivt bidra till att den enskilde snarast blir självförsörjande genom arbete eller studier.
  • Motverka främlingsfientlighet.
  • Särskilt uppmärksamma barns situation.
  • Erbjuda introduktionsprogram med SFI-studier, samhälls- och hälsoinformation och praktik.
  • Tillse att barn, ungdomar och vuxnas behov av samhällsstöd utreds och blir tillgodosedda.
  • Inom Arbete och integration finns god kompetens och lång erfarenhet av människor från andra kulturer och länder.


Uppdaterad 2017-06-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga