Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Överklagan

Du har rätt att överklaga​

Har du fått avslag på din ansökan eller ett beslut har du har tre veckor på dig att överklaga.

Du kan överklaga beslut som gäller:

  • Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd
  • ​Vård och behandling
  • Kontaktperson
  • LSS-insatser
  • SoL-insatser
  • Avgiftsbeslut
  • Bostadsanpassningsbidrag

Från det du har fått beslutet har du tre veckor på dig att lämna in en överklagan. Då ska du skriva ett brev där du talar om vilket beslut du vill överklaga och varför du inte är nöjd med beslutet. Skicka med eventuella handlingar som stöder din uppfattning. Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går att skriva på ett vanligt papper. Du ska själv skriva din namnteckning på överklagandet. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar. Glöm ej ange ditt personnummer, postadress och telefonnummer. Du kan givetvis anlita ett ombud för att sköta din överklagan.

Brevet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Malmö, men ska lämnas eller skickas till omsorgsnämnden i Kävlinge:

Kävlinge kommun
Omsorgsnämnden
244 80 Kävlinge​

När din överklagan kommit in

Handläggaren som har fattat beslutet går igenom ditt ärende när din överklagan kommit in. Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Personuppgiftslagen PUL

Alla uppgifter som förekommer i en utredning samt uppgifter som inhämtas från andra myndigheter kommer att bearbetas och ​lagras på elektronisk väg i kommunens datasystem under beaktande av bestämmelserna i personuppgiftslagen PUL.

Uppdaterad 2019-06-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga