Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst​

För resor som är längre än 50 km från bostadsadressen kan du få riksfärdtjänst om du inte kan resa till normala reskostnader. Vi behöver din ansökan senast 21 dagar innan sökt resa på grund av handläggningstid samt för att taxi ska få tid att organisera resan.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsttillstånd är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det ställs högre krav jämfört med Färdtjänstlagen. Riksfärdtjänsttillstånd är en del av de allmänna kommunikationsmedel, där kommunen ger ersättning på den merkostnaden som är direkt orsakad av din funktionsnedsättning. Du som till följd av en funktionsnedsättning riskerar att bli drabbad av merkostnad för att genomföra en resa, jämfört med en icke funktionsnedsatt person, kan ansöka om att bli ersatt för denna merkostnad, det vill säga få ett tillstånd för riksfärdtjänst.

Färdsätt

Ersättning för merkostnad (Riksfärdtjänst) görs i första hand med 2:a klassens tåg och buss. Klarar du inte företa dig resan, trots stöd av tåg- eller bussvärd, kan du ansöka om att få ersättning till att medta ledsagare som stödjer dig under resan. Du måste inkomma med den faktiska merkostnaden för att du ska blir beviljad ersättning för ledsagarens transportavgifter.

Det ska vara styrkt med läkarintyg att du inte klarar tåg- eller bussresa trots stöd av ledsagare innan andra transportalternativ blir aktuella.

Är du i behov av anslutningsresa efter tåg- eller bussresan ansöker du om detta på samma blankett. ​

Frågor kring riksfärdtjänst?

Hör av dig till Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00 eller via epost: kontakt@kavlinge.se


Uppdaterad 2015-10-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga