Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hemsjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning har rätt att få sjukvård i hemmet.

Vem kan få hemsjukvård?

Om du har behov av sjukvårdande eller rehabiliterande åtgärder i hemmet finns det möjlighet till denna hjälp.

Förutsättning är att du inte själv eller med hjälp kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning. Detta betyder, att när du är frisk igen eller ditt behov av sjukvård eller rehabilitering upphör, avslutas du i hemsjukvården och eventuell fortsatt behandling sker på din vårdcentral.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den kommunala hälso- och sjukvården som utförs av distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vissa omvårdnadsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser utförs efter delegation/ordination av omvårdnadspersonal.

Distriktssköterskor/sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt och utför hälso-och sjukvårdsuppgifter enligt läkarordination. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning och provtagning.

Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för rehabiliteringen d.v.s. bedömning, behandling och träning som utförs i hemmet. Insatserna har alltid ett mål och är begränsade till viss tid.

Vem beslutar?

Distriktssköterskor/sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i hemsjukvården och är de inom den kommunala hälso- och sjukvården som beslutar om du är berättigad till hemsjukvård.

När du är inskriven i hemsjukvården upprättas en hälsoplan i samråd med dig.

Ett besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast debiteras enligt kommunens regler. Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Kommunen har inga egna läkare utan vi samarbetar med Region Skåne, för att ge dig en god vård.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Läs mer om våra hemvårdsavgifter​

Sammanhållen journalföring

Du som har kommunal hälsovård, får dina vårdinsatser dokumenterade i Kävlinge kommuns patientjournal.

Vi kommer från och med februari 2021 att börja dela med oss av viss information från denna journal till andra vårdgivare såsom Region Skåne. Kävlinge kommun kommer att ingå i det som kallas sammanhållen journalföring.

Så fungerar sammanhållen journalföring för dig

Genom sammanhållen journalföring kan andra vårdgivare, till exempel vårdcentraler och sjukhus, läsa om den hälso- och sjukvård som vi i Kävlinge kommun dokumenterar om dig. Samtidigt kan vår legitimerade vårdpersonal se vilken vård du fått och får hos andra vårdgivare såsom Region Skåne.

Syftet med en sammanhållen journal är att vi som vårdar dig ska få en större förståelse och en bättre helhetsbild av din vårdhistorik och ditt vårdbehov. Därmed ökar patientsäkerheten och din trygghet.

Förutsättningarna för att en annan vårdgivare ska få läsa i din patientjournal är:

  • att du ger ditt medgivande, samtycke
  • att det finns en pågående vårdrelation
  • att uppgifterna behövs för att ge dig god vård

Du kan också själv begära ut loggar över vem som läst din journal.

Spärr av journal

Om du av någon anledning inte vill att vi i Kävlinge kommun som vårdar dig ska kunna visa dina uppgifter för andra vårdgivare, kan du spärra din journal hos oss. Du avgör hur länge, och du kan när som helst ta bort spärren.

Om du väljer att spärra din journal är det viktigt att tänka på att det kan försvåra en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Hur spärrar jag min journal?

Du spärrar din journal genom att använda e-tjänst för spärr eller att fylla i en blankett tillsammans med vår sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

E-tjänst för spärr av journallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2021-01-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga