Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • riktlinjer för hur vården skall bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation utarbetas,
  • patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat,
  • beslut om att delegera ansvar för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten och
  • rutiner om avvikelser och anmälan om skador (lex Maria) finns.

Om du inte är nöjd med vården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till sina krav, finns det möjlighet att framföra klagomål till Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan till exempel vara händelser som lett till en skada och som inte kommer att försvinna eller att man har fått mycket större behov av vård.

Innan kontakt tas med IVO gällande klagomål på vården, ska du först kontakta oss i kommunen där du fick vård, så att vi kan besvara dina klagomål. Du är välkommen att höra av dig till Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00.

Om du tycker att svaret är otillräckligt kan du anmäla till IVO.

Patientnämnden

Om du inte vill kontakta kommunen som gett dig vård kan du vända dig till Patientnämndenlänk till annan webbplats. De tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är stödja de klagomål som du vill föra fram och se till att de blir besvarade. De kan också informera vilka rättigheter du har inom vården.

Mer information

Om du inte är nöjd med vården - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2019-06-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga