Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Om du har synnedsättning

Kommunikationsavdelningen har gjort en egenkontroll av tillgängligheten på Kävlinge kommuns webbplats och bedömer att den är delvis tillgänglig för besökare med synnedsättning.

På denna sida redogör vi för de brister vi identifierat, hur kan då stöd i att tillgodogöra dig innehållet på webbplatsen, hur du framför klagomål och vad vi arbetar med att åtgärda.

Vi beskriver bilder som har betydelse

Ikoner och bilder som har betydelse, det vill säga inte bara är dekorativa, ska beskrivas med alternativtext. Kävlinge kommuns webbredaktörer och våra utvecklare har arbetat med att säkerställa detta under 2020.

Vi använder inte text i bilder

Vi använder oss inte av text i bilder. Vi har under 2020 gått igenom våra sidor och tagit bort eventuella bilder som innehåller text.

Vi arbetar med att anpassa färgerna för optimal kontrast

Webbplatsen har många år på nacken och de färger som används är inte anpassade till att möta kraven på kontrast. I samband med att vi utvecklar en ny webbplats, som vi beräknar lansera under början av 2021, har vi också sett över färgerna i vår grafiska manual så att vi bättre kan möta kraven på till exempel kontrast i våra digitala kommunikationskanaler.

Vi har kontaktat våra utvecklare för att göra anpassningar på nuvarande webbplats, men vi bedömer att vi trots dessa inte kommer att möta kraven i enlighet med webbdirektivet.

Rubriker och underrubriker ska anges på ett korrekt vis

Våra webbredaktör som skapar innehåll ska använda sig av de förformatterade typsnitten för rubriker. Genom att märka rubriker <h1> för nivå 1, <h2> för nivå 2, och så vidare blir innehållet mer tillgängligt och förståligt för besökare som använder sig av till exempel talsyntes.

Vi använder inga bild- eller ljudcapchar

Som besökare på vår webbplats behöver du inte aktivt bevisa att du inte är en robot för att till exempel skicka in ett formulär. Vi använder oss inte av bildcapchar där besökaren ska identifiera ett specifikt objekt i ett pussel av bilder för att komma vidare.

Möjlighet att förstora texten och radavstånd på webbplatsen

Radavståndet i ingressen och i brödtext är enkelt. Vi har kontaktat våra utvecklare för att åtgärda detta då vi vet att det ökar läsbarheten på webbsidorna.

Förstorad textstorlek kan underlätta då man har synnedsättning eller för ett åldrande öga. Tyvärr finns det ingen möjlighet att förstora textstorleken direkt på webbsidan, utan besökare måste använda sig av sin webbläsare eller funktionalitet på sin surfplatta eller mobiltelefon.

På nya webbplatsen, som vi beräknar lansera i början av 2021, är detta en funktionalitet som vi planerar att lansera.

Dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade

Vi eftersträvar att inte ha dokument i exempelvis PDF-format på kavlinge.se, men tyvärr så har antal dokument ackumulerats under åren.

Den 21 september 2020 fanns det 445 pdf-dokument daterade efter 1 januari 2018 som inte var helt tillgängliga.

I samband med att vi utvecklar en ny webbplats under 2020 ser vi över våra dokumentmallar och tillgänglighet av dokument på webbplatsen. Arbetet omfattar också dokumentation och innehåll som tillhandahålls av externa system som är nås via eller är integrerade med webbplatsen. Det är respektive systemförvaltare som ansvarar för att säkerställa den digitala tillgängligheten i samverkan med leverantören.

Innehåll från andra system och webbplatser

På kavlinge.se kan det finnas innehåll som ser ut som att det ligger på webbplatsen, men som egentligen finns på en annan webbplats eller i ett annat system.

Om innehållet integrerats med webbsidan genom att bäddas in via exempelvis en iFrame, så kan det påverka tillgängligheten och försvåra att ta del av innehållet med hjälp av till exempel en talsyntes.

Läs mer om integrerat innehåll och system

Hjälp oss att bli mer tillgängliga

Vi arbetar fortlöpande med att identifiera och åtgärda bristande tillgänglighet, så tveka inte att ta kontakt om du upplever att webbplatsen inte möter kraven på digital tillgänglighet eller klarspråk.

Rapportera brister i digital tillgänglighet


Uppdaterad 2020-10-23

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga