Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Pressmeddelandet är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuellt.

Markanvisningstävling för Folkets park i Löddeköpinge

Kommunstyrelsen kommer den 23 oktober att ta ställning till ett förslag om att utlysa markanvisningstävling för Folkets park i Löddeköpinge.

Det råder stor efterfrågan på bostäder i Löddeköpinge. Möjlig mark för nya bostadsområden prövas kontinuerligt. I detta arbete tittar vi på såväl råmark som förtätning av befintlig bebyggelse. Många efterfrågar idag centrala lägenheter och då är förtätning den möjliga vägen. Förtätning innebär att vi dels kan svara upp mot efterfrågan, dels kan bejaka de övergripande målen om att bevara våra vackra naturområden och bördiga åkermark så långt det går.

Kävlinge kommun har vid flera tillfällen utrett möjligheter till förtätning i parken och dessutom köpt en intilliggande fastighet för att ytterligare öka möjligheterna för exploatering. Förvaltningen har nu förberett en markansvisningstävling för uppförande av bostäder och för utveckling av parkområdet i Lödde Folkets Park.

– Området har en attraktiv placering i centrala Löddeköpinge och lämpar sig bra för bebyggelse, men vi ser gärna att parkmiljön också bevaras i lämplig omfattning, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

I parken finns Folkets hus, där dansföreningen Zwing it idag bedriver sin verksamhet. Zwing it kommer att erbjudas lokaler i den nya idrottshall som planeras på Tolvåkersområdet, vilket de informerades om 2018. En utredning av dansskolans behov gjordes i samarbete med Zwing it 2017 och kommer att ligga till grund för planeringen.

– Zwing it har en fantastisk verksamhet och vi kommer att se till så att de inte står utan erbjudande om ersättningslokaler. När vi nu inom kort börjar bygga ut Tolvåkersområdet hoppas vi att Zwing it vill fortsätta dialogen, så att vi kan hitta lösningar som passar deras behov, säger Pia.

För mer information, kontakta:

Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0709-739111

 


Uppdaterad 2019-10-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga