Rinnebäcksskolan

Vi skapar tillsammans en bättre framtid.

Skolgård och tegelbyggnader med texten Rinnebäcksskolan på fasaden.

Rinnebäcksskolan är en hälsofrämjande F-6 skola med tillhörande fritidshem, grundsärskola och Solbo-grupp för elever med diagnos inom autism spektrum tillstånd - AST. Skolan ligger i den östra delen av Kävlinge.

Se filmen om förskoleklass

I filmen möter du pedagoger och får en rundvandring i våra lokaler.

Se filmen om Rinnebäcksskolan

I filmen möter du elever som berättar om skolan.

Kontakt fritidshem

På Rinnebäcksskolan finns fem fritidsavdelningar varav en är fritidsklubb.

De som arbetar på fritidshemmet är fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och assistenter.

Kontakt

Skattkistan (förskoleklass)
046-73 90 67
skattkistan@kavlinge.se

Kartan (åk 3)
046-73 90 64
kartan@kavlinge.se

Kompassen (åk 1)
046-73 90 68
kompassen@kavlinge.se

Piraterna (åk 2)
046-73 95 55
piraterna@rinnebacksskolan.se

Klubben (åk 4-6)
046-73 90 77

Bra att veta

  • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
  • Öppning och stängning samordnas mellan avdelningarna.

Elevhälsa

Skolpsykolog
Linn Bülow
046-280 41 75
linn.bulow@kavlinge.se

Skolpsykologen genomför psykologutredningar och bedömningar av psykisk ohälsa. Psykologen arbetar även förebyggande med bland annat rådgivning och handledning både på individ- och gruppnivå.

Kurator
Veronica Popal Lilja
046-73 98 16
veronica.lilja@kavlinge.se

Skolkuratorn erbjuder bland annat stödsamtal med enskilda elever och föräldrar i psykosociala frågor samt arbetar på gruppnivå och med konsultationer.

Skolsköterska
Annika Karlsson
046-73 93 91
annika.karlsson@kavlinge.se

Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Eleverna kan också söka skolsköterskan för enklare sjukvård.

Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Ninni hela skoldagen.

Skolbibliotekarie
Ninni Malmstedt
ninni.malmstedt@kavlinge.se

Instagram

Rinnebäcksskolans bibliotek finns på Instagram Rinnebacksbibblan.

Mer information

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Skolans vision: "Vi skapar tillsammans en bättre framtid"

Rinnebäcksskolans vision är det gemensamma kittet för hela verksamheten och bjuder in både elever, personal och föräldrar i ett aktivt samarbete för att säkra elevernas kunskaper inför framtiden. Den övergripande visionen bryts ner ifrån värdeord till konkreta handlingar i vardagen. 

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?