Intranätupphandling

Under september och oktober månad går det bra att lämna anbud på Kävlinge kommuns direktupphandling av nytt intranät och medföljande serviceavtal, SLA.

Anbudsunderlag till direktupphandling intranät


Bra att hålla i minnet

Sista dag för att lämna anbud är 11 oktober. Anbud lämnas digitalt, via e-post.

Frågor ska ställas skriftligen till kontaktpersonen innan 4 oktober och redovisas tillsammans med svaret på denna sida.

Frågor och svar på anbudsunderlaget

Vad ska ingå i produktspecifikationen som efterfrågas?
Det finns ingen mall för hur enskilda aktörers produktspecifikation ska se ut, men en god idé är ju att ange eventuella systemkrav, moduler och funktionaliteter som ingår i grundutförandet, moduler och funktionalitet som finns som option, samt när produkten lanserades samt styrkor (USP:ar) utifrån kundperspektiv.

Räcker det att redovisa Ska- och Bör-krav i kravspecifikationen endast?
Ja, det gör det. Tillsammans med produktspecifikationen ger det oss en fullgod överblick.

Ska SLA-pris anges per år eller per månad?
Det spelar ingen roll. Vi kommer att räkna ut årskostnaden (månadskostnaden x 12) om ni väljer att ange den per månad istället för år.

Är det korrekt uppfattat att integrationer för M365 inte ska ingå i fastpriset utan tillkommer utöver det?

Det är korrekt uppfattat. Vi har önskat en indikation på kostnaden i anbudsunderlaget eftersom arbetet kommer att involvera den leverantör som vi väljer att gå vidare med.

Är det applikationerna Teams, To do, Outlook som ni önskar integreras?
I första hand, ja. Om det ingår fler eller möjligheter finns för integration av fler applikationer så räknar vi med att kunna utläsa det i produktspecifikationen. 

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?