Aktuella näringslivsprojekt

Här kan du läsa om de näringslivsprojekt som är aktuella i Kävlinge kommun just nu - exempelvis Sommarliv, ungt entreprenörskap i Skåne.

Sommarliv - ungt entreprenörskap i Skåne

Varje år erbjuder vi gymnasieungdomar i Kävlinge kommun mellan 16 och 19 år möjligheten att ansöka till att få driva sin företagsidé. Programmet är avslutat för i år och mer information om 2022 års program kommer i början av 2022.

Under hela programmet får du som entreprenör handledningsstöd, utbildning och försäkring samt ett startbidrag för att starta upp din företagsidé.

Som sommarentreprenör får du:

  • Två veckors kick-off med duktiga inspiratörer som hjälper dig att skapa en bra startplatta för dig och din verksamhet
  • Handledare som följer dig och dina kompisar på vägen
  • Nätverk och mentorer som hjälper dig att lyckas
  • Försäkring och startpeng/stipendium
  • Avslutningsaktivitet med utvärdering

Arrangörer är Kävlinge kommun i samarbete med Nyföretagarcenter Syd, Sparbanken Skåne och Region Skåne.

Avslutning

Den 24 augusti var det avslutning för årets program på innergården på kommunhuset. Förutom ungdomarna som deltagit i programmet, coacher och representanter från näringslivsenheten, deltog oppositionsråd Catrin Tufvesson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anette Bååth (L) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Larsson (C). Efter mingel och mat fick ungdomarna berätta om sina erfarenheter under sommaren innan det blev diplom- och bokutdelning.

Ungdomarna från entreprenörsprogrammet Sommarliv sitter utomhus i en ring under avslutningen

Tillsammans med olika samhällsaktörer ska Kävlinge kommun sätta fokus på olika utmaningar och framtidstankar kring hur Kävlinge och Furulund ska utvecklas. I arbetet används en samverkansmodell - BID-modellen - som stärker samverkan mellan olika aktörer och bidrar till att fler vill leva, verka och bo här.

Enkät med frågor kring utbud och trygghet

Under hösten 2021 undersöker projektet vad invånare och andra som utnyttjar Kävlinges service, affärer och föreningsliv tycker om dagens stadskärna, för att ta reda på vilka fokusområden som ska prioriteras. Därför har en enkät nyligen publicerats med frågor kring utbud, trygghet och så vidare. Svara på enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minst 500 svar behövs, så hjälp oss gärna att sprida länken. Alla mellan 15 år och 100 år som vill engagera sig i framtidens Kävlinge kan vara med och svara på frågorna, säger Lotta Engvall, projektledare för BID i Kävlinge kommun.

Den 8 februari startade BID Kävlinge Furulund. BID betyder Business Improvement District – affärsutvecklingsområde - och är en beprövad arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling. Exempel på effekter av BID-modellen; fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam, attraktiv miljö för både invånare och besökare.

Sju steg - fem fokusområden

Syftet är att stärka samverkan mellan kommunens aktörer – kommun, fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och invånare. Vi ska förstärka kopplingen mellan Kävlinge och Furulund, fördjupa identiteten och öka attraktiviteten, boosta befintliga företag och locka hit nya etablerare. När vi skapar utveckling tillsammans ökar ”vi-känslan” och fler vill leva, verka och bo här.

Processen är uppdelad i sju olika steg och vi arbetar med fem olika fokusområden;

  • VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
  • UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
  • PLATSEN – funktion, utseende och utformning
  • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
  • TRYGGHET – rent, snyggt och säkert

Vi kommer genomföra ett antal platsvandringar både dag- och kvällstid, delta i workshops, få tips och byta erfarenheter med andra städer som genomgått en BID, för att få ut mesta möjliga av processen.

En hållbar och långsiktigt utveckling

Under 18 månader läggs grunden till ett hållbart, långsiktigt utvecklingsarbete med tillhörande affärsplan och handlingsplan. Vi drar nytta av tidigare analyser, rapporter och utredningar som gjorts och tar med i BID-processen. Arbetet sker i samarbete med Svenska Stadskärnor, som har mer än 25 års erfarenhet av stads- och platsutveckling och har genomfört BIDs på över 20 platser i Sverige med mycket goda resultat.

Delta i utvecklingen av Kävlinge och Furulund

Alla aktörer i Kävlinge och Furulund är hjärtligt välkomna att på ett eller annat sätt delta i arbetet.

Är du intresserad eller har några frågor? Kontakta Lotta Engvall, projektledare och BID Manager: lotta.engvall@kavlinge.se.

Denna sidan uppdateras kontinuerligt, så du kan följa vårt arbete.

Hållbar VäxtKraft Häst, ett Leaderprojekt

Direktupphanding

Projektet har genomfört en förstudie och direktupphandling för att genomföra en entreprenörskapsutbildning för ungdomar inom hästsektorn. Sista dag att lämna anbud var 5 februari, 2021.

Projektet

Projektet erbjuder nätverksträffar, utbildningar, workshops, mentorskap, praktikantsystem och kunskapsspridande inom alla områden som stödjer ett hållbart växande inom hästföretagssektorn.
Det är kostnadsfritt att vara med i nätverket HorseHub för alla som bor och/eller verkar inom Lundaland-området och som har intresse av att utveckla sitt nuvarande eller blivande hästföretagande.

Mer information om projektet finns på HorseHubs hemsidalänk till annan webbplats.

Ansvarig projektägare

Mats Rosén, näringslivs- och turistchef
E-post: mats.rosen@kavlinge.se

1000 år längs ån, ett Leaderprojekt

1000 år längs ån är en bred satsning för att synliggöra de unika tillgångar Kävlingeån och Lödde Å erbjuder och göra ån än mer attraktiv och tillgänglig för medborgare och besökare.

Vägen är målet

Det är vägen som är målet för projekt ”1000 år längs ån”. Den vägen vandrar vi just nu, 2020 och 2021, för att lyfta fram och spegla åns betydelse för våra medborgare, historiskt och idag, skapa ökad kunskap om ån och förbättra tillgängligheten till vår bygds livsnerv.
Detta kan naturligtvis inte ske utan lokalt engagemang och medverkan och vår avsikt är att involvera alla intresserade invånare i alla generationer i vår kommun i arbetet.

Skolungdomarna

Den naturligaste starten för oss är har varit att inleda arbetet med fokus på framtiden, dagens ungdomar. Hittills har vi arrangerat nio skolbesök vid ån i vår och höst i ett samarbete med Experimentexpressen på Vattenhallen i Lund. Mer än 500 ungdomar har, under handledning av studenter vid Lunds universitet, getts möjlighet att lära känna ån lite bättre, ta vattenprover, undersöka fauna och flora, göra beräkningar av vattnets hastighet med mera. Varje deltagande skola har getts ett framtida ”ansvar för sin egen del” av ån och alla de deltagande eleverna har utsetts till Å-VÅRDARE!

Skolbesöken finansieras av Sparbanken Skåne och projekt i samverkan. En uppföljning planeras till 2021. De deltagande grundskolorna är Annelundskolan, Nyvångskolan och Söderparkskolan i Löddeköpinge, Olympiaskolan, Korsbackaskolan och Rinnebäcksskolan i Kävlinge, Ljungenskolan i Furulund samt Skönadalsskolan i Hofterup.

Arkeologin

En av byggstenarna i projektet, tillika den del som gett projektet dess namn, har varit att försöka ta reda på om och när ett slag ägt rum mellan Knut den store och hans svåger Ulf Jarl vid Kävlingeån cirka 1019-1021 såsom omskrivits av munkar i ett kloster i Flensburg 1256.
Med arkeologidocent Anders Ödman i spetsen letas vi efter spår av detta slag genom bland annat arkeologiska dykningar samt undersökningar med georadar och metalldetektor i ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och oss på Kävlinge kommun.

Förstudier av nya bromöjligheter

Projektet ”1000 år längs ån” och Kävlinge kommun har inlett ett samarbete med Lomma kommun. En gemensam förstudie ska identifiera den bästa platsen för en ny gångbro över Lödde å mellan E6:an och åmynningen. Båda kommunerna är intresserade av en sådan lösning till gagn för de boende i Bjärred och Löddeköpinge och för vandrare längs Skåneleden. Även möjligheter till en bro vid Borgeby/Vikingatider samt vid Hög ska utredas av projektet.

Ledutveckling, tillgänglighet med mera

En del av projektet som pågår just nu är att se över skicket på leder, broar, skyltning, och ekosystemtjänster. Flera spännande förslag till utveckling och förbättringar av gång- och cykellederna längs ån håller på att tas fram. Det primära målet just nu är att lyfta fram och synliggöra ett antal kortare ”runda” gångleder och ”runda” cykelleder som kan knytas samman till längre leder.

Evenemang längs ån

Inom ramen för vårt projekt ska vi även utveckla vissa existerande evenemang som passar in i vårt historiska koncept, förstärka befintliga evenemang och skapa vissa nya. Detta sker i ett samarbete med flera aktörer i vår kommun, som Vikingatider, Högs gästabud, Å-simmet, Kävlinge musikförening och Kulturskolan. Trots coronapandemin kunde vi i samarbete med Vikingatider i augusti genomföra flera coronasäkrade picknickkonserter vid ån, vikingatida å-vandringar samt sagostunder vid ån under sommaren. Nu planerar vi vidare för 2021.

Projektgruppen

Verksamhetskontor för projektet

Entreprenörcenter EC
Nygatan 8 C
244 30, Kävlinge

1000 år längs ån är ett Leaderprojekt inom Kävlinge kommun.

Logga för Leader-projekt och för Europeiska jordbruksfonden
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?