Gatubelysning

Gatubelysningen, den offentliga belysningen, finns bland annat för att skapa trygghet i trafiksituationer, på torg som utsmyckning eller i parker för att förgylla. Alla platser är inte upplysta, vi och vår natur behöver även mörka platser att vistas på.

Tunneln på Kvarngatan med belysning i olika färger, tagen när det är mörkt ute.

Foto: Ola Åkesson

I vår kommun finns det cirka 9 500 belysningspunkter som är offentliga. Utöver den offentliga belysningen finns privat inom till exempel bostadsrättsföreningar och lägenhetsområden samt Trafikverkets belysning. Belysning som tillhör Trafikverket är normalt märkt med deras namn.

Fel på gatubelysningen?

Gör en felanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid akuta fel eller påverkan på större områden utanför kontorstid ring SOS Alarm på telefon 040-676 90 66.

Målet är att en felanmäld lampa ska vara lagad inom 2 veckor. För allvarligare fel såsom kabelfel kan det dröja längre.

Varje höst utförs en tillsyn av all gatubelysning. Då lagas allt som är släckt oavsett om det är felanmält eller inte. Vid tillsyn eller lagning av fel kan belysningen stå tänd dagtid.

Miljövänlig gatubelysning

All el till vår gatubelysning är miljömärkt. Våra ljuskällor är i huvudsak högtrycksnatrium, men arbete pågår efterhand att byta ut till bland annat energieffektiv LED.

Flytt av gatubelysningsstolpe

Om du vill flytta en gatubelysningsstolpe kontaktar du Kontakt Kävlinge som ser till att du får kontakt med gatuenheten. Blir det aktuellt med flytt av stolpe, bekostas detta av fastighetsägaren.

Belysning av nya bostadsområden

Inom nya bostadsområden är det exploatören som är ansvarig för gator och belysning fram till att allt är färdigt och överlämnat till kommunen. Frågor inom dessa område besvaras bäst av respektive exploatör.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?