Trafikstrategi

Trafikstrategin visar hur kommunen ska arbeta med nytänkande stadsutveckling i syfte att utveckla det hållbara transportsystemet.

Strategin innehåller en långsiktig målsättning för år 2035 och konkreta målområden, baserat på den kunskap som finns om nuläge och aktuella behov. Med trafikstrategin tas ett samlat grepp för att utveckla ett transportsystem som bidrar till hållbar utveckling i hela kommunen. Den långsiktiga målsättningen är "det hållbara resandet".

Trafikstrategins målområden

  • Dialog och beteendeförändring
  • Bättre cykelmöjligheter
  • Effektiva och hållbara regionala förbindelser
  • Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer
  • Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i Kävlinge kommuns verksamheter
  • Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt
  • Utveckla stationsnära lägen
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?