Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Blomlådor

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator finns möjligheten att placera ut blomlådor.

Konceptet går ut på att boende kan få tillstånd att ställa ut blomlådor under perioden 15 april till 30 oktober. Lådorna byggs, bekostas, planteras och  sköts av de sökande tillsammans med eventuella grannar. Kommunen bidrar med ritningar och reflexer.

Plantering med sommarblommor. Foto: Joanna Bladh

Hur går man tillväga?

Vid ett första möte träffas sökande och en representant för gatuavdelningen. På plats diskuteras problemen och ett gemensamt förslag tas fram på placeringar av blomlådor. En förutsättning är att de som får en blomlåda utanför sin fastighet är positiva till förslaget. Därefter gör den sökande en namninsamling där minst hälften av de boende är positiva.

Förutsättningar

 • Du som ansvarar för blomlådorna ska bo längs den gata där lådorna ställs ut. Lådorna ska stå i närheten av din fastighet. För att ett avtal ska kunna skrivas måste minst hälften av hushållen på gatan vara positiva.
 • Lådorna får ställas ut under perioden 15 april till 30 oktober. Om kommunen inte har hunnit vårstäda er gata innan du vill ställa ut blomlådorna måste du sopa rent kring och under blomlådorna.
 • Avtalet gäller ett år i taget. Kommunen tar inget ansvar för blomlådor eller kostnader om blomlådeprojektet skulle komma att avbrytas.
 • Blomlådorna ska placeras där det råder god sikt och så att de inte påverkar renhållningsfordon eller brevbäraren.
 • Villor ska finnas utmed gatan.
 • Alla lådor längs en gata ska vara av samma sort.
 • Lådor placeras normalt parvis. Antingen mitt emot varandra med minst 3.5 meter fri bredd alternativt som en chikan.

Boendes ansvar

 • Bygga lådorna. Det är du som kontaktperson eller du tillsammans med dina grannar som får bekosta och bygga/köpa blomlådorna. Blomlådorna ska ha ett likartat utseende. Detta för att främja helhetsintrycket på bostadsgatorna i kommunen, reflexerna ska få plats och lådorna ska inte gå att flytta så lätt. 
 • Plantering och underhåll av blomlådorna. Någon form av plantering måste finnas i blomlådorna när dessa ställs ut. De får inte bara vara fyllda med jord. I väntan på att blomningen kommer igång kan gröna växter/kvistar eller plastväxt vara ett alternativ. Det är viktigt att växtligheten i lådorna inte blir för hög eller yvig, så att sikten skyms. Höjden för växtligheten mätt från gatan (inklusive blomlådan) får inte överstiga 80 cm.
 • Ingen lekplats. Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när han eller hon passerar lådorna och barnen samtidigt gör något oväntat.
 • Parkera inte i närheten av lådorna. Om bilar parkeras för nära lådorna finns det risk för att bilar och renhållningsfordon inte kommer förbi. Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder som stoppar biltrafiken.
 • Lådorna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering som vi tillsammans med Dig bestämmer på platsen. 

Kommunens ansvar

 • Står för reflexer till blomlådorna.
 • Tillhandahåller en ritning över blomlådorna.
 • Bestämmer tillsammans med dig var lådorna placeras och skriver att avtal med dig.
 • Tar ansvaret för de klagomål som kan komma på blomlådorna. 

Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet!

Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker inte på att precis samma faror som man själv upplever på sin gata även finns på alla andra gator. Det är först då det händer något som man reagerar. För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik med grannar och arbetskamrater. Här är några argument som Ni kan använda för att öka medvetenheten om trafikens faror.

Lagen

Enligt Trafikförordningens 3 kap. 14 § sägs det:

"Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.  Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."

Vad är "varje hinder som går att förutse" i ett villaområde ? För detta finns det inga klara definitioner för vad som menas. Det är till sist domstolarna som gör en tolkning.

Hastighetsanpassning är viktigt

Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som kan uppkomma. Vetenskapliga undersökningar visar att 1-2 av 10 fotgängare som blir påkörda av en bil riskerar att dödas om bilens hastighet är 30 km/tim. Håller bilen 50 km/tim. ökar risken till hela 8 av 10.

Bilisten måste börja ta större ansvar

Även om man inte kör fortare än 50 km/h är detta för fort för att hinna reagera i tid och bromsa tillräckligt mycket om ett barn skulle rusa ut i körbanan. Verkligheten är tyvärr oftast inte sådan att man som bilist förväntar sig att ett barn helt plötsligt kan rusa ut.

Bara det att man kör i ett villaområde borde innebära att man som bilist förväntar sig att det finns barn i närheten av, på och på väg ut på gatan. Om bilister lät farten styras av denna tanke skulle hastigheten bli mycket låg - utan vare sig blomlådor eller vägmärken.

Att skapa en fysisk trafikmiljö som i sin helhet innebär låga hastigheter är ett mycket långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet.

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt och förhållandevis effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Då vi måste förutsätta att hastigheten redan är relativt låg, med tanke på att detta rör sig om bostads-/villagator, anser vi det tillräckligt att blomlådorna placeras väl synligt och att lådornas enda utmärkning är reflexer. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren.

Intresserad?

Om du är intresserad av att ordna blomlådor på din gata - kontakta oss via brev eller telefon.


Uppdaterad 2017-07-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga