Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ansökan om vägvisare

Om du vill ha en skylt uppsatt som visar vägen till din verksamhet kan du ansöka om vägvisning. Kommunen är vanligtvis väghållare för vägar i tätorterna medan Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. Om Trafikverket är väghållare ansöker du via Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster medan du kan ansöka via en e-tjänst länk till annan webbplatshär på vår webbplats om det gäller kommunens vägar.

Vägvisare

Vem kan få vägvisning och varför?

Kommunen gör en bedömning i varje enskilt fall. För att det ska vara aktuellt med vägvisning inom tätbebyggt område är det huvudsakliga kriteriet att det är av allmänt intresse och den viktigaste aspekten vid bedömning är trafiksäkerhet. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt med så begränsad information som möjligt, eftersom för mycket information påverkar förarens koncentration. Den som kör måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanter. Skyltarna får därför inte bli för många och de måste vara konsekventa och lättbegripliga.

Måste jag betala för vägvisningen?

Att ansöka om vägvisning kostar inget. Däremot får du som ansöker normalt bekosta inköp och uppsättning. Kostnaden kan variera beroende på skyltens storlek och typ samt typen av väg som det ska sättas upp vid. Du får ett prisförslag innan du bestämmer om du vill ha vägvisning eller inte.

Kan jag själv bestämma text och utformning?

Vägvisare ska vara lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner kommunen inte egendesignade skyltar utan alla märken ska vara utformade enligt vägmärkesförordningen (2007:90). På Transportstyrelsens webbplats finns information om de olika typerna av vägvisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte. Texten på vägvisningen till en inrättning ska beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Vill du istället sätta upp en reklamskylt för ditt företag bör du vända dig till Plan- och bygglovsavdelningen eftersom det kräver bygglov.

Riktlinjer för vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar.PDF


Uppdaterad 2020-08-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga