Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige.

Vem kan ansöka om parkeringstillstånd?

Att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Fyll i e-tjänsten för Ansökan om parkeringstillståndlänk till annan webbplats eller kontakta kommunens kundtjänst för att få blanketten hemskickad på kontakt@kavlinge.se eller 046-73 90 00.

Utifrån den information som skickats in till kommunen tas ett beslut och sökande meddelas beslutet skriftligt. Ifall ansökan är komplett är handläggningstiden på max fyra veckor, men detta kan överskridas om kompletteringar behövs.

Parkeringstillståndet ska hämtas personligen och sökande ska även kunna legitimera sig.

Vad innebär tillståndet vid skyltarna nedan?

Parkeringsskylt

Du får parkera högst 24 timmar i följd, där parkering är tillåten 3–24 timmar.
Du får parkera högst 3 timmar i följd, där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.


Handikapp parkeringsskylt

Du får parkera högst 24 timmar i följd, där parkering är reserverad för handikappad, om inget annat angivets på tilläggstavla.


Parkeringsförbud skylt

Du får parkera i högst 3 timmar där det är skyltat med parkeringsförbud.


Gågata skylt

På gågata får du parkera i högst 3 timmar.


Tillståndet gäller inte:

  • på privat mark eller i garage – om inte ägaren tillåtit det 
  • där det är stoppförbud 
  • i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon eller vändzon 
  • på gångfartsområde/gårdsgata, annat än på markerade parkeringsplatser 
  • där de allmänna trafikreglerna gör det förbjudet att stanna eller parkera. Du får alltså inte parkera på en huvudled, eller så att du blockerar en utfart. Det är heller inte tillåtet att dubbelparkera

Parkeringsavgift

Parkeringstillståndet innebär generellt inte att du får parkera gratis på allmänna p-platser. Som regel kan du utgå från att parkeringen är kostnadsfri om inte en tilläggsskylt om avgift finns specifikt på skylten. Undantagen för avgift för parkering skiljer sig mellan kommuner så kontakta respektive kommun för besked. 

I Kävlinge betalar du ingen avgift när du parkerar på en kommunal parkering.

Övrigt

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens hjälp utanför fordonet.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Tillståndet gäller endast om det i original är placerat på insidan av bilens vindruta. Se till att det går att se hela tillståndet utifrån. Placera gärna tillståndet på vindrutans högra sida. Då blir det lättare att se för våra parkeringsvakter. 

Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller landets ambassad för mer information. 

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndsinnehavaren.


Uppdaterad 2020-09-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga