Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vem kan ansöka om parkeringstillstånd?

Sökanden måste vara mantalsskriven i kommunen och ha ett varaktigt funktionshinder som innebär att hon eller han har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

För rörelsehindrad som inte själv kör utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger.

Ansökan första gången

Beviljas i regel endast för 1 år även om rörelsehindret är bestående.

Max tid för parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd beviljas inte för rörelsehinder som är varaktiga i mindre än 6 mån. Maxtid för utfärdande är 5 år.

Barn

Beviljas inte till barn under 3 år. Så länge barnet kan sitta i vagn eller liknande beviljas inte tillstånd. 

Förmåga att förflytta sig på egen hand

Kan sökanden förflytta sig mer än 100 m beviljas som regel inte ansökan.

Väderleksrelaterade sjukdomar (astma, sklerodermi med mera)

Kan beviljas för 5 år, men utfärdas endast för oktober-april varje år. Nytt läkarintyg behöver inte lämnas förrän 5-års-perioden utgått, om man blivit beviljad för tre år.

Tarmproblem

Nej. Endast om rörelsehinder finns.

Blind

Nej. Endast om rörelsehinder finns.

Problem att bära

Nej. Endast om rörelsehinder finns.

Proteser

Inte alltid, andra faktorer avgör också.

Rullstol

Förare beviljas i regel. Passagerare beviljas endast om denne ej ensamt kan invänta föraren vid målpunkten (på grund av att denna inte på något sätt kan kommunicera, förflytta sig eller kunna värja sig mot fara).

Höftledsoperation

Kan beviljas fram till operationen - max 6 månader från och med operationsdagen. Det är dock förflyttningsförmågan som avgör. Oftast behövs inte parkeringstillstånd när sökanden får börja köra bil cirka en månad efter operation, endast om komplikationer uppstått.

Autism och liknande

Endast om rörelsehinder finns.

Fibromyalgi

Inte generellt. Gångtest bör göras för bedömning av gångförmågan. 

Förlängning av tillstånd

Inte självklart, även om man tidigare haft sådant.

Förlust av PR-kortet

Sökanden ska omgående anmäla förlusten till polisen och även kommunen som spärrar kortet. Nytt kort utfärdas endast efter att kopia av polisanmälan lämnats in till handläggaren och alltid till det datum det förlorade kortet gällde.


Uppdaterad 2020-01-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga