Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Torg och allmänna platser

Allmän platsmark är sådan mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens nyttjande som till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor och torg.

Tillstånd och regler

Vid uppställning av bodar, ställningar, upplag, mobilkran, containrar eller liknade ska i första hand tomtmark användas. Om detta inte är möjligt så kan offentlig mark användas. Plank och bodar med mera kan också kräva bygglov. Byggbelamringen får inte dominera eller förfula centrala platser, gågator och torg. Varje miljö har sina krav på hur placeringen ska vara med hänsyn till brandrisk, hälsosynpunkt, säkerhetssynpunkt, framkomlighet och gatuunderhåll.

I anspråkstagande av offentlig mark kräver tillstånd av polisen. Sökandet av tillstånd hos polisen kostar pengar oavsett om tillstånd ges eller ej.

Kommunen tar ut avgift för upplåtelsen av offentlig mark. Avgiften följer en taxa enligt beslut i kommunfullmäktige.


Uppdaterad 2020-03-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga