Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trafikregler och säkerhet

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Kommunen beslutar om hastighetsgränser inom tätorterna samt där kommunen är väghållare. På övriga vägar (statliga och enskilda) beslutar Länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter.

Ansökan om ändrade trafikregler på kommunala gator görs till tekniska nämnden och för övriga vägar till förvaltningsjuridiska enheten på Länsstyrelsen.

Kommunen är i formell mening inte väghållare för de grusvägar och gator som man sköter åt vägföreningar.

Var hittar man gällande trafikföreskrifter?

Till varje hastighetsskylt och förbudsskylt finns en lokal trafikföreskrift (LTF) som finns publicerad på Transportstyrelsens webbplats kallad Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (RDT).

Trafiksäkerhet

Kävlinge kommun arbetar långsiktigt med att förbättra trafiksäkerheten och att öka framkomligheten genom att:

1. Anpassa hastighetsgränserna i tätorten.
2. Bygga ut och förbättra cykelvägnätet.
3. Förbättra och säkra övergångsställen och andra gångpassager, i första hand på huvudvägnätet.

Om man har synpunkter på trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet kan man lämna det via Åsikt Kävlinge. Synpunkter på det statliga vägnätet ska lämnas till Trafikverket.

Kommunens riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder.PDF

Kommunfullmäktiges beslut § 92-2019, antagande av trafiksäkerhetsprogram för Kävlinge kommun.PDF


Uppdaterad 2019-05-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga