Lathund ApN - för närvaroregistrering i externa system

Aktivitetskort på Nätet (ApN) är ett digitalt system för föreningar att registrera och ansöka om kommunalt aktivitetsstöd.

Vilka föreningar gäller lathunden för?

Lathunden gäller för föreningar som registrera närvaro i något av följande: @Medlem, Anteo, BRP, Gym Control, Horsemanager, IdrottOnline, KanslietOnline, Laget.se, MyClub, Mycourt, Pastelldata, Svenska Lag, SportAdmin, Sportnik, Webman Club, Xenophon, Zynatic Medlemsregister.

Kom igång

Inloggning till ApN hittar du på: Kavlinge.se Uppleva och göra/Föreningar/Bidrag till idrottsföreningar.

Föreningsadministratör

Föreningen börjar med att utse en Föreningsadministratör.

Föreningsadministratören är den som administrerar föreningens Aktivitetsledare och godkänner den slutgiltiga ansökan till kommunen. När Föreningsadministratören är utsedd skickas nedan uppgifter via mail till fritid@kavlinge.se.

  • Personnummer ååååmmdd-xxxx
  • Förnamn Efternamn
  • Mobilnummer
  • E-post

• Personligt användarnamn (minst 6 tecken)

• Personligt lösenord (minst 10 tecken)

• Förenings-ID. Det ID-nummer ni har hos er externa leverantör samt namn på er externa leverantör.

Registrering i externt system

Överföring av data till ApN sker helt automatiskt från de flesta system medan andra måste laddas upp manuellt.

Ni bör omgående kontrollera med er leverantör vilken uppdateringsfrekvens/modell som gäller för just er förening.

Observera att IdrottOnline är ett av de system som kräver manuell hantering! Ni måste därför själva skicka uppgifter från IdrottOnline till ApN.

Aktivitetsplatser

I vissa av de externa systemen väljer ledaren plats för aktiviteten. Kultur- och fritid har matat in ett flertal aktivitetsplatser. Saknas någon anläggning (inom Kävlinge kommun) är ni välkomna att höra av er så lägger vi in den i systemet.

I de fall det inte finns förvalda aktivitetsplatser i ert externa system är vi tacksamma om ledare vill vara så specifika de bara kan när de lägger in platsen i närvarokortet. Exempel är ”Tolvåkers IP Konstgräs” att föredra framför ”Kg 12an” ”Konstgräset” ”Tolvan” eller liknande förkortningar.

IdrottOnline

Skapa en XML-fil i IdrottOnline och spara den på er dator. Gå sedan till Importera fil i ApN och ladda upp er XML-fil och klicka på Skicka. Har ledare registrerat felaktiga eller ogiltiga personnummer kommer dessa visas här när filen är uppladdad. Observera att uppladdad data blir synlig i ApN efter att den kontrollerats mot kommunens bidragsregler. Kontrollen kan dröja beroende på belastning i systemet.

Ogiltiga sammankomster

ApN är programmerat att endast släppa igenom bidragsberättigade aktiviteter, enligt Bildningsnämndens bidragsregler för ideella föreningar. Exempelvis kan en person inte vara på två aktiviteter under samma tidsangivelse. Det skapas då en krock i systemet och aktiviteten är inte bidragsgrundande. Föreningsadministratören kan då se med vilket lag (inom egen förening) alt vilken annan förening deltagaren krockar för att kunna gå tillbaka och rätta till eventuell felregistrering. Rättning görs ALLTID i ert externa närvarosystem.

För att upptäcka eventuella krockar går du in på Närvarokort och klickar på krockar uppe till höger. Klicka på aktuellt datum för mer information om krocken. Föreningar med manuell uppdatering måste uppdatera sammankomster minst var fjärde vecka för att inte gå miste om sammankomster!

Översikt av totalsammanställning

Som Föreningsadministratör kan du i ApN följa hur många deltagartillfällen föreningen registrerat och därmed också hur mycket bidrag kommunen just nu är ”skyldig” föreningen. Summan är beräknad på 13 kr/ deltagartillfälle.

- Välj Periodrapport och välj sedan aktuell period. Du får då upp samtliga närvarokort som är registrerade på föreningen. Du kan dels se hur mycket respektive närvarokort genererat i bidrag, samt den totala summan.

Ansökan om bidrag

När perioden är slut är det Föreningsadministratörens ansvar att skicka in och ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Ansökan skickas in genom att klicka på den länk som dyker upp under Periodrapport vid periodens slut. Perioderna pågår mellan 1 januari- 30 juni samt 1 juli- 31 december.

SISTA ANSÖKNINGSDAG FÖR RESPEKTIVE PERIOD ÄR 25 FEBRUARI OCH 25 AUGUSTI!

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?