Starta en förening

Funderar du på att bilda en förening? Här får du en översikt kring hur du går tillväga.

1. Kontakta Kultur och Fritid

Kontakta Kultur och Fritid, det finns kanske en förening med den verksamhet du söker.

2. Samla intresserade till en första träff

Finns det inte någon lämplig förening, samla intresserade till en första träff.

För att bli bidragsberättigad i Kävlinge kommun och erhålla lokalt aktivitetsstöd (gäller idrottsföreningar) krävs bland annat att man har minst 25 medlemmar boende och mantalsskrivna i kommunen och redovisar minst 25 sammankomster per år alternativt 15 sammankomster per halvår för åldersgruppen 6-20 år.

3. Första träffen

Vid den första träffen beslutas om bildandet av förening samt föreningens mål eller syfte.

4. Tillfällig styrelse

En tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör får i uppdrag att:

 • Upprätta förslag till stadgar
 • Undersöka lokalfrågan
 • Undersöka vilken riksorganisation föreningen bör tillhöra
 • Kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)
 • Göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
 • Föreslå namn på den nya föreningen
 • Föreslå storlek på medlemsavgiften
 • Undersöka vilken typ av försäkring som behövs för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)

5. Föreningsbildningsmöte – på första årsmötet

 • Fastställa stadgarna
 • Välja ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
 • Fastställa verksamhetsplan och budget
 • Besluta om vilken riksorganisation föreningen skall söka medlemskap i
 • Fastställa medlemsavgiften
 • Besluta om att öppna postgirokonto/bankgiro eller bankkonto och vem som får teckna kontot (firmatecknare)
 • Besluta om föreningens namn
 • Besluta om försäkringsfrågan

6. Första styrelsemötet - styrelseposterna fördelas

Första styrelsemötet konstituerar styrelsen sig, det vill säga har ett möte där de olika styrelseposterna fördelas, utom ordförande som väljs av årsmötet.

7. Bidrag från kommunen

För att få bidrag från kommunen måste föreningen registreras hos Kultur och Fritid. Kontakta kultur och fritid för uppgifter om inloggning i FRI-webb.

Följande dokument ska laddas upp:

 • Intyg från riksorganisationen om medlemskap
 • Stadgar
 • Protokoll (beslut om föreningens bildande) samt varje år senaste årsmötesprotokollet med godkänd verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
 • Intyg från plusgirot, eller bankgiro om öppnat konto.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?