31 oktober 2022 kl. 12.30-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

I denna workshop låter vi vattnet och pigmenten möta pappret.

Barnen får prova olika tekniker i sitt skapande av akvareller. Med de unika förutsättningar och möjligheter som akvarellen ger, kan eleverna forma sitt uttryck och avtryck.
I samarbet med Drömmarnas hus. Obs! Föranmälan till biblioteket.

Ett block, röd, gul och orange färg och ett glas smutsigt vatten med en pensel i. Bredvid en målad rulle.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?