26 mars 2024 kl. 10.30-14.00

Påsklov: Lera och animation 5-11 år

Prova på att skapa figurer i lera som vi kan animera. Med Elin Broman

Lerfigur

Pass 1: 5-8 år kl. 10.30-11.30 Pass 2: 8-11 år kl. 13.00-14.00. Plats: Gamla bibliotekssalen, Kulturhuset, Kvarngatan 17, Kävlinge
Obs! Föranmälan till biblioteken. Evenemanget är gratis.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?