Nationaldagen

I samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni delar kommunen ut ett antal flaggor och fanor till föreningar, organisationer och privatpersoner.

Svenska flaggan mot en blå himmel

Föreningar, organisationer och enskilda personer kan ansöka om flagga eller fana.

Ansökan föreningar och organisationer

Rikskommittén Sveriges Nationaldag beslutar vilka som får fanor. Fanorna delas ut på nationaldagen.

Ansökan privatpersoner

  • Ansökan om flagga från privatpersoner ska vara inlämnad till kommunen senast 10 april 2022.
  • Ansökan görs via en e-tjänst som öppnar under våren 2022.
  • Vi återkommer till de som ansökt, med besked om flaggan har beviljats, tillsammans med information om när och var den i så fall ska hämtas.
  • Flaggorna delas ut på nationaldagen och kan inte hämtas vid något annat tillfälle.

Ifylld blankett skickas till kommunen:

Kävlinge kommun
Arbetsliv och fritid, Nationaldagen
244 80 Kävlinge

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?