Avgifter för kommunala idrottshallar och gymnastiksalar

Avgifter i kronor per timme. Taxor och avgifter är exklusive moms.

Hyresgäst från Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 385 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 56 kr
Senior: 243 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 203 kr

Förening:
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 42 kr
Senior: 154 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 140 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 28 kr
Senior: 106 kr

Hyresgäst utanför Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 536 kr

Förening;
Träning: 470 kr
Match: 670 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 294 kr

Förening: 258 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 189 kr

Förening: 165 kr


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?