Avgifter för kommunala idrottshallar och gymnastiksalar

Avgifter i kronor per timme.

Hyresgäst från Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 331 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 53 kr
Senior: 212 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 193 kr

Förening:
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 40 kr
Senior: 147 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 133 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 27 kr
Senior: 101 kr

Hyresgäst utanför Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 510 kr

Förening;
Träning: 447 kr
Match: 637 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 279 kr

Förening: 245 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 180 kr

Förening: 157 kr

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?