Avgifter för kommunala idrottshallar och gymnastiksalar

Avgifter i kronor per timme.

Hyresgäst från Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 297 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 48 kr
Senior: 190 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 173 kr

Förening:
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 36 kr
Senior: 131 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 120 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 24 kr
Senior: 90 kr

Hyresgäst utanför Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 456 kr

Förening;
Träning: 400 kr
Match: 570 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 250 kr

Förening: 219 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 161 kr

Förening: 140 kr

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?