Avgifter för kommunala idrottshallar och gymnastiksalar

Avgifter i kronor per timme.

Hyresgäst från Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 273 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 44 kr
Senior: 175 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 273 kr

Förening:
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 33 kr
Senior: 121 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 110 kr

Förening;
0-5 år: 0 kr
6-20 år: 22 kr
Senior: 83 kr

Hyresgäst utanför Kävlinge kommun

Idrottshallar (undantag Rinnebäckshallen)

Normaltaxa: 420 kr

Förening;
Träning: 368 kr
Match: 525 kr

Rinnebäckshallen

Normaltaxa: 230 kr

Förening: 202 kr

Gymnastiksalar

Normaltaxa: 148 kr

Förening: 129 kr

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?