Fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar

Avser uthyrning av idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser.

Vid säsongsfördelning av tider tas hänsyn till:

 • Inomhuslokaler hyrs i första hand ut till RF-anslutna (Riksidrottsförbundet) idrottsföreningar som har naturlig inomhusverksamhet.
 • Utomhusanläggningar hyrs i första hand ut till RF-anslutna idrottsföreningar som har en naturlig utomhusverksamhet.
 • Verksamhet som har krav på fullstora hallar har företräde före annan verksamhet i stora hallar.
 • Utrustningen i gymnastik- och sporthallar styr verksamhetens lokalisering.
 • Föreningens geografiska läge skall om möjligt beaktas
 • Ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade tider
 • Större evenemang, tävling, match och dylikt kan bryta träningstid om möjlighet ej finns att hitta lämplig outnyttjad tid. Bokningsförfrågan ska då inkomma i god tid till kultur och fritid.
 • Säsongsbokningar går före kortare bokningar.
 • Hänsyn ska tas till återkommande arrangemang, tävlingar och cuper.
 • Icke utnyttjade säsongsbokningar ska återlämnas senast 15 september (gymnastik och sporthallar) samt 15 april (idrottsplatser).
 • För avbokning av enstaka bokningstillfällen gäller 14 dagars uppsägningstid. Ej avbokade tider debiteras.

Prioriteringsordning vid fördelning av träningstider:

Prioritet 1

Verksamhet i RF-ansluten förening riktad till ungdomar 6-20 år Vid prioritering skall följande kriterier beaktas:

 • Förening som vid ansökan har sin traditionella verksamhet inomhus, eller vid ansökan om utomhustider har sin traditionella verksamhet utomhus.
 • En bedömning av föreningens utvecklingsmöjligheter.
 • Hur föreningen utnyttjade föregående säsongs tider.

Prioritet 2

Verksamhet i RF-ansluten förening riktad till vuxna som vid ansökan har sin traditionella verksamhet inomhus, eller vid ansökan om utomhustider har sin traditionella verksamhet utomhus. Här ingår även Friskis och Svettis verksamhet.

Prioritet 3

Verksamhet i RF-ansluten förening riktad till barn under 6 år.

Prioritet 4

Verksamhet i RF-ansluten förening som vid ansökan om inomhustider inte har sin traditionella verksamhet inomhus, eller vid ansökan om utomhustider inte har sin traditionella verksamhet utomhus.

Prioritet 5

Föreningar som EJ har idrott som huvudsaklig verksamhet.

Prioritet 6

Företag/privatpersoner från Kävlinge kommun.

Prioritet 7

Utomkommunal verksamhet.

Prioriteringsordning för evenemang, match, tävling och dylikt:

Prioriteringsordningen gäller inför säsongen samt vid säsongsupptakten. Under säsong görs bokningar i dialog med kultur och fritid.

Prioritet 1

SM-tävlingar och internationella tävlingar arrangerade av RF-ansluten förening/förbund för vuxna.

Prioritet 2

Match/tävling för RF-ansluten förening riktad till vuxna – svensk elitverksamhet

 1. Högsta divisionen i respektive idrott.
 2. Näst högsta divisionen i respektive idrott.

Prioritet 3

SM-tävlingar och internationella tävlingar arrangerade av RF-ansluten förening/förbund för barn- och ungdomar 6-20 år.

Prioritet 4

Turnering/cup, sanktionerad av förbund, samt uppvisning för barn och ungdomar 6-20 år genomförd av RF-ansluten förening.

Prioritet 5

Match/tävling för RF-ansluten förening riktad till ungdomar 15-20 år som ingår i högsta svenska serien, eller likvärdigt – svensk juniorelit.

Prioritet 6

Match/tävling för RF-ansluten förening riktad till barn och ungdomar, upp till 20 år, som ingår i någon form av seriesystem.

Prioritet 7

Match/tävling för RF-ansluten förening riktad till vuxna som ingår i någon form av seriesystem, lägst på distriktsnivå.

 1. Tredje högsta divisionen
 2. Fjärde högsta divisionen
 3. Och så vidare

Prioritet 8

Övrig verksamhet. Exempelvis kan musik- och teaterarrangemang ibland behöva publikplatser. Dessa arrangemang hanteras av Kultur och Fritid från fall till fall.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?