Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Föreningar

Remiss

Förslag på nya bidragsbestämmelser för föreningar inom arbetsliv- och fritidsnämnden

Under 2019 har vi jobbat med en utredning gällande föreningsbidrag i Kävlinge kommun.

Uppdraget från kommunfullmäktige var att kartlägga fördelningen av bidrag och subventioner till föreningar i Kävlinge kommun.
Samt att ta fram ett förslag på nya bidragsbestämmelser och hur en rättvis fördelning kan definieras och fördelas.

De nya bidragsbestämmelserna omfattar alla föreningar inom arbetsliv- och fritidsnämndens organisation. Dvs friluftsföreningar, idrottsföreningar, IFO-föreningar, kulturföreningar och studieförbund.

Bidragsbestämmelser för arbetsliv- och fritidsnämndenPDF.

Synpunkter på förslaget om nya bidragsbestämmelser ska vara oss tillhanda senast onsdag 13 november.

Maila synpunkter till: mikael.johnson@kavlinge.se alternativt
Lämna skriftliga synpunkter till Kontakt Kävlinge: Kävlinge kommunhus, Kullagatan 2, 244 31 Kävlinge

 

Enkelt att söka integrationsbidrag

Nu kan du som förening och frivilligorganisation söka bidrag för aktiviteter som syftar till att förbättra möjligheterna för nyanlända att integreras i det svenska samhället! Särskilt fokus ska läggas på aktiviteter som involverar barn och ungdomar.

Bidrag kan sökas av föreningar och frivilligorganisationer i Kävlinge kommun som vill arbeta med att:

 • Engagera nyanlända i den ordinarie verksamheten.
 • Hitta nya sätt att öka kontakterna mellan nyanlända och civilsamhället och därmed främja integration i kommunen.

Så här går det till:

 1. Kontakta kommunens föreningssamordnare och boka ett möte för att gå igenom förslaget. Vi kommer gärna och besöker er på plats!

 2. Ansök enkelt via vår e-tjänst som du hittar på:
  https://e-tjanster.kavlinge.se/oversikt/overview/120 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Ansökan ska innehålla en enkel beskrivning av den planerade aktiviteten med syfte, målgrupp, tidplan och budget.
  Föreningar måste uppfylla villkoren i kommunens bidragsbestämmelser. Frivilligorganisationer måste finnas i kommunen, stå på demokratisk grund och vara öppen för alla kommuninvånare.

 3. En enkel återrapportering görs senast två månader efter avslutad aktivitet, dock senast den 31 oktober innevarande år. Rapporten lämnas till föreningssamordnare Mikael Johnson, mikael.johnson@kavlinge.se.
  Rapporten ska innehålla en redovisning av vad som har gjorts, vilka som har deltagit, vilka resultat som har uppnåtts och hur bidraget har använts. Om större förändringar av aktiviteten görs ska detta meddelas föreningssamordnaren så snart som möjligt.

Föreningarna står för en omfattande insats och medverkar till ett kultur- och fritidsliv med innehåll och mening. Kommunens stöd till föreningarna lämnas främst till barn- och ungdomsverksamhet. Stödet består av anläggningar, kontanta bidrag samt information och gemensamma utbildningar.

Information om bidrag till idrottsföreningar

Information om kulturbidrag

Föreningsråd för utveckling av kultur- och fritidslivet i kommunen

Hösten -17 startades Föreningsrådet i Kävlinge. Föreningsrådet är en paraplyorganisation som jobbar för att stärka det ideella föreningslivet i Kävlinge kommun. Vill din förening vara med och samverka för att starkare föreningsliv?
Kontakta Foreningsradetikavlinge@gmail.com för mer information.


Uppdaterad 2019-11-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER