Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Priser och stipendier

Här hittar du information om kommunens priser och stipendier:

Stipendier ur Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond

Ansök senast den 4 oktober 2020.

I enlighet med Nils Andréassons testamente har arbetslivs- och fritidsnämnden instiftat Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond. Ur denna fond delas årligen ut ett antal stipendier till elever/studerande. Utdelningssumman varierar från år till år.

Stipendiebelopp delas ut till: 

  • Elever som visat god kamratanda och berömvärd flit.
  • Elever som efter genomgången grundskola följer fortsatt utbildning dels inom lantbruk, trädgårdsnäring eller medicin, dels utbildning vid lärarhögskola, tandläkarhögskola eller teknisk högskola samt till kvinnliga sjuksköterskestuderande.
  • Elever som är födda och uppväxta i Stävie eller Lackalänga församlingar ska ha företräde.

Studerande från övriga delar av Kävlinge kommun och som uppfyller ovanstående krav är också välkomna att söka stipendierna. Sökande som har varit eller är bosatta i Kävlinge kommun har företräde framför sökande utan anknytning till kommunen.

Du som ansöker om stipendium:

  • ska med intyg styrka påbörjad utbildning inom de angivna utbildningsområdena
  • ska ge en kort beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Du som åberopar särskilt företräde på grund av att vara född och uppväxt i Stävie eller Lackalänga församlingar, ska kunna styrka detta med ett personbevis. Personbevis kan laddas ner på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsedd stipendiat förbinder sig att senast den 31 december påföljande kalenderår inge en skriftlig rapport om hur stipendiet har använts samt med kvitton eller intyg styrka detta.

Mer information om stipendierna finns i statuternaPDF.

Ansök om stipendier från Stiftelsen Nils Andréassons minnesfondlänk till annan webbplats.

Friskvårdspris

Nästa omgång att sök och nominera är våren 2021.

Delas dels ut för särskilt uppmärksammade insatser inom friskvårdsområdet, dels för aktivt och engagerat arbete inom friskvård. Pristagaren ska vara eller ha varit bosatt eller verksam i kommunen eller ha särskild anknytning till kommunen. Priset kan också delas ut till föreningar. Pristagare utses av utbildningsnämnden.

Prissumma: 14 600 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Nominera till "Friskvårdspris"länk till annan webbplats

Stadgar FriskvårdsprisPDF

Kulturmiljöpris

Nästa omgång att sök och nominera är våren 2021.

Delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och utvecklande insatser inom kulturområdet. Priset kan fås för litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, forskning, hembygdsvård och folkbildning. Vidare kan restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av hus och trädgårds- eller landskapsmiljöer uppmärksammas eller andra därmed jämförbara områden.

Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har varit bosatta/ verksamma inom kommunen eller har annan särskild anknytning hit. Även objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset. Pristagare utses gemensamt av kommunstyrelsens och utbildningsnämndens presidier. 

Prissumma: 29 200 kronor (60 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Nominera till "Kulturmiljöpris"länk till annan webbplats

Stadgar för KulturmiljöprisPDF

Ledarpris

Nästa omgång att sök och nominera är våren 2021.

Delas ut som stöd och uppmuntran till förtjänt ledare, som är aktiv i en av Arbetsliv och fritidsnämnden registrerad förening. Pristagare utses av utbildningsnämnden.  

Prissumma: 14 600 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Nominera till "Ledarpris"länk till annan webbplats

Stadgar för LedarprisPDF

Miljöpris

Nästa omgång att sök och nominera är våren 2021.

Delas ut dels för särskilt uppmärksammade insatser inom miljövårdande områden, dels för aktivt engagerat arbete inom miljövården. Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Prissumma: 14 600 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Nominera till "Miljöpris"länk till annan webbplats

Stadgar för MiljöprisPDF

Pris för ökad trygghet och tolerans

Nästa omgång att sök och nominera är våren 2021.

Priset delas ut för särskilt uppmärksammade insatser som på ett inspirerande sätt bidrar till ett tryggare Kävlinge. Priset delas ut till en eller flera personer som är eller har varit bosatta eller verksamma i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Priset kan även tilldelas juridiska personer eller ideella föreningar verksamma i kommunen.

Den nya utformningen av priset är tänkt att harmonisera med kommunens trygghetsarbete och strävan är att göra Kävlinge till Skånes bästa boendekommun. Kommunen har under många år haft ett pris för att motverka rasism, nazism och främlingsfientlighet, men detta pris ersätter nu det tidigare priset.

Prissumma: 14 600 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp).

Nominera till "Pris för ökad trygghet och tolerans"länk till annan webbplats


Uppdaterad 2021-01-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga