4 november 2022 kl. 09.00-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Prova på teater för 7-9 år

Kristina Lenander, dramapedagog på Kävlinge Kulturskola, håller i en guldhatt.

Kristina Lenander, dramapedagog på Kulturskolan.

Här övar vi på att tillsammans våga, uttrycka, gestalta, berätta och improvisera. OBS anmälan!

Tillsammans med dramapedagog Kristina Lenander från Kulturskolan skapar vi en gruppkänsla av trygghet, glädje och mod.

Anmälan via mejl till Kristina Lenander: kristina.lenander@kavlinge.se

Plats: Bassängen (ingång från gaveln), Kävlinge bibliotek, Kvarngatan 17, Kävlinge

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?