Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Koloniområden

Det finns två koloniområden i kommunen. Ett av dem, Östra koloniområdet, är beläget på Föreningsgatan vid Rinnebäckskolan och ägs av kommunen. På området finns både odlings- och kolonilotter.


Östra koloniområdet

Arrendera en lott på Östra koloniområdet

För att få arrendera en lott måste du vara folkbokförd i Kävlinge kommun. Man betalar en arrendeavgift per år samt vattenavgift. Arrende avgiften är beroende på storleken på tomten, men är mellan 1000 kr-3000 kr 2018 och betalas i mars varje år. Kommunen har 63 lotter, varav en del med möjlighet för stuga och nr 45-60 som är odlingslotter.

Arrendeavtalet hanterar hur kolonin ska skötas med bland annat dessa regler:

  1. Arrendatorn ska omgående anlägga och bruka koloniträdgård på kolonilotten.
  2. Att inte bosätta sig permanent på kolonilotten
  3. Att följa gällande ordningsregler för kolonilotten se Bilaga 1PDF.
  4. Att följa föreningens stadgar och anvisningar
  5. Att vid skada på egna byggnader tillse att dessa snarast återuppbyggs eller repareras
  6. Att ersätta all skada som uppkommer genom arrendatorns vållande eller genom försummelse av någon som hör till arrendatorns familj eller gästar arrendatorn eller som där utför arbete för arrendatorn
  7. Att utge skadestånd eller annan kostnad som Kävlinge kommun i egenskap av jordägare eller arrendator av arrendestället kan bli skyldig att utbetala
  8. Att lämna föreningen eller jordägaren tillträde till kolonilotten för besiktning
  9. Att utan anmaning anmäla stadigvarande adressändring till Jordägaren.

Om arrendatorn inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet och ordningsregler (bilaga 1) och åtgärder inte skett inom en månad kan kommunen besluta om åtgärder som arrendatorn är skyldig att betala.

Kolonilott med stuga

Östra koloniområdet

Kolonilott med stuga

Kolonistugor är privat egendom. Säljaren lämnar skriftliga uppgifter till kommunen om vilken koloni det gäller, pris, kontaktuppgifter till köparen samt tillträdesdag.

Den som står först i kölistan ska alltid erbjudas att köpa i första hand till det överenskomna priset. Om denna tackar nej skrivs avtal med den köpare som anmälts av säljaren.

Köparen tecknar arrendeavtal för marken med Kävlinge kommun. Avtalet reglerar marken och berör inte stugan. Avtalet skickas i två exemplar till köparen. Båda avtalen signeras och returneras. När kommunens handläggare signerat avtalen får köparen tillbaka sitt exemplar.  

Kommunen meddelar områdets koloniförening om ägarbytet. Vi lämnar namn, adress och telefon samt tillträdesdatum.

 Bygga stuga på befintlig lott

Ansökan görs till bygglovsavdelningen, men vi rekommenderar att ni läser igenom de regler och riktlinjer som finns i vårt avtal ( se nedan) innan ansökan.

Detaljplan för området

Bygglovsavdelningen 

Östra koloniområdet

 Säg upp arrendeavtal

Om du inte önskar bruka din arrendelott längre kan du säga upp den. Det gör du skriftligt via brev till Kävlinge kommun, Sektor Samhällsbyggnad, 24480 Kävlinge eller via e-post.

Som arrendator har du skyldighet att följa avtalet även under uppsägningstiden. 


Uppdaterad 2019-10-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga