Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ridning

Allemansrätten

Du får rida fritt i naturen, eftersom ridning ingår i allemansrätten. Men med tanke på risken för markskador är det viktigt att noga välja väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas.

Trycket på allemansrätten är stort när det gäller ridning. Ridsporten ökar snabbt. Fler och fler företag ordnar ridning. Då finns risk att konflikter och markskador uppstår. Det är alltid bra att fråga markägaren om lov och särskilt om du planerar att rida regelbundet i ett visst område. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden ridning på annans mark. Då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina ridarrangemang kan skada marken.

Vägar

Statliga vägar (allmänna vägar) och kommunala vägar (gator) är till för allmänheten. Enskilda vägar med statsbidrag och enskilda vägar utan statsbidrag (privata), skogsbilvägar och ägovägar ägs av samfälligheter, privatpersoner eller företag. Det går inte att förbjuda ridning/körning på enskilda vägar eftersom en häst med ryttare eller kusk inte räknas som ett motordrivet fordon. Allemansrätten ger alla rätt att använda en enskild väg om den inte kommer till skada. Skulle det ske till följd av vårdslös ridning/körning har vägens ägare möjlighet att kräva skadestånd (Skadeståndslagen 1972:207).

Att en enskild väg får statsbidrag för underhåll förutsätter vanligtvis att vägen är öppen för all sorts trafik. Så ägaren av en enskild väg (med eller utan statsbidrag) kan inte förbjuda ridning/körning. Däremot kan ägaren ansöka hos kommunen om lokala trafikföreskrifter som förbjuder hästar.

Markskador

Det finns en hel del du som ryttare kan göra  för att minska risken för markskador och konflikter. I första hand måste du undvika plantering som gräsmattor, plantskolor, parkplanteringar och liknande samt åkermark. I dessa områden är det förbjudet att rida.

Dessutom bör du:

  • undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning. Rid inte heller i markerade eller uppåkta skidspår
  • undvika att rida över ömtålig mark som exempelvis ängar och hagar, lavmarker och kärrmarker
  • vara extra uppmärksam under vår och höst när det är blött och mjukt i markerna
  • tänka på att hästens hovar kan skada granarnas rötter. Då kan det bli rotröta i trädet, så att virket förstörs

Du får heller inte rida över tomter, eftersom de som bor i naturnära hus ska kunna känna sig ostörda. Hur stort område som ska räknas som tomt beror på omständigheterna. Det är risken att störa som bestämmer hur nära huset du kan rida.

Skyltar

Ibland försöker markägare skydda sig mot häst-, bil- och gångtrafik genom att sätta upp egna skyltar. Men privata skyltar kräver tillstånd från kommunen. Om någon har satt upp en skylt på en plats där du brukar rida/köra eller där du anser att du bör få rida/köra, prata med markägaren. Om ni inte kommer överens, och du fortfarande tycker att du har rätt, ta kontakt med kommunen.

Kävlinge kommun

I Kävlinge kommun finns inga tillstånd för privata skyltar.

Järavallens strövområde är ett naturreservat och ridning är endast tillåtet på den anvisade 2,5 km långa ridslingan.

Vikenområdet är privat mark och ridning där är förbjuden.

Ridning får inte ske i följande motionsspår i Kävlinge kommun: Furulund och Sandskogen, Löddeköpinge. Ridning får inte förekomma på Barsebäcks Saltsjöbad under tiden 1 maj - 30 september.

I kommunens föreningsregister finns två ridskolor.


Uppdaterad 2020-05-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga