Hälsosamordning

Vi på Hälsofrämjande enheten arbetar för att skapa goda förutsättningar och miljöer som stärker dina möjligheter att göra lustfyllda, hälsosamma val.

Vårt mål? Ökad hälsa, välmående, självständighet och ett meningsfullt liv för våra seniora kommuninvånare i ordinarie boende, det vill säga de som inte bor på äldreboenden. Det gör vi genom olika evenemang, hälsofrämjande projekt och samarbetspartners.

Folkhälsoarbetets uppbyggnad

Hälsosamordningen sker utifrån ett långsiktigt, strategiskt och övergripande arbetssätt där folkhälsoarbete planeras, genomförs och utvärderas med förankring i vetenskap. 

Arbetet utgår bland annat från kommunpolitiska mål och direktiv, som i sin tur bygger på regeringens folkhälsopolitiska mål och FN:s Agenda 2030.

 Unga studenter på brainstorming seminarium med färgglada klisterlappar

Hälsofrämjande projekt

Välkommen att läsa mer om våra projekt som syftar till att stärka hälsan och välmåendet hos Kävlinge kommun-invånarna!

Framtidens träffpunkter

Hälsofrämjande enheten och Måltidservice har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av framtidens träffpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inom ramen för samma projekt utreds också måltiders möjlighet till serveringsalternativ.

Projektet är i gång, arbetsgruppen är sammansatt och första mötet har ägt rum. Dialog förs med de föreningar som idag har verksamhet i träffpunktens lokaler kring möjligheterna att genomföra aktiviteter som är öppen för alla seniorer, det vill säga inte bara för medlemmar.

Ett förslag på att föreningarna kan bistå med öppen aktivitet, men utanför sin ordinarie verksamhet, har inkommit.

Digitalt anhörigstöd

Anhörigstöd är glada att kunna erbjuda ett kostnadsfritt, digitalt anhörigstöd för dig som är närstående till någon som varit sjuk under en längre tid, har funktionsvariation eller är äldre i behov av omsorg. Du kan vara familjemedlem eller släkting, men också granne eller vän.

Det digitala stödet gör det möjligt för dig att på dina egna tider och utifrån ditt eget hem ta del av stöd, information och utbyte som passar just dina förutsättningar.

Utveckling av måltidsvän

Konceptet måltidsvän kopplar samman volontärer, seniorer som söker en måltidsvän och lokala caféer, restauranger och andra måltidsställen.

Hälsofrämjande enheten fick i uppdrag att utveckla konceptet måltidsvän. Syftet med projektet var att bidra till bättre måltidsvanor och bryta ensamheten hos äldre vuxna i kommunen samtidigt som lokala näringsställen gagnas.

Utveckling av volontärverksamhet

Hälsofrämjande enheten har sedan hösten 2019 undersökt möjligheten att utveckla volontärverksamheten till att bli mer digital. Delar av volontärverksamhetens arbete har gått från fysiska möten till att ersättas av digitala lösningar, såsom e-tjänst och digitala aktiviteter.

Med utvecklingen kommer nya behov och efter flertalet möten och ansökningar har lösningen landat i att tillsammans med programföretaget We Know IT ta fram en förstudie för webbapplikation och mobilapplikation för Hälsofrämjande enhetens volontärverksamhet. Syftet med en webbapplikation/mobilapplikation handlar om att underlätta för kommuninvånare att ta sig ann ideella uppdrag. Samt att göra volontärverksamheten effektivare och använda resurser på bästa sätt.

Vi är förväntansfulla på vad förstudien kan leda till och kommer uppdatera sidan kontinuerligt.

Sociala medier

Facebook - länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHälsofrämjande enheten, Kävlinge kommun
Instagram - länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhalsoframjandeenhetenkavlinge

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?