Henkelstorps förskola

Förskolan är belägen i naturskön miljö i Hofterup. Vi strävar efter att väcka nyfikenhet och lust att lära i våra miljöer både inne och ute.

Barn som leker med magneter

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • InfoMentor - förskolan lärplattform
  • e-post och telefon
  • utvecklingssamtal
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

På vår förskola arbetar engagerade förskollärare och barnskötare med stort uppdragsfokus.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?