Artikeln publicerades 25 januari 2022

Åstaden – modernt och myllrande med historiskt arv

Skissbild som ger en översikt över hela det nya området Åstaden.

Planförslaget för Åstaden – det nya område som ska binda samman Furulund och Kävlinge – är ute på samråd, vilket betyder att det finns möjlighet att lämna synpunkter. På och omkring det gamla sockerbruket i utkanten av Kävlinge planeras en unik miljö med bostäder, arbetsplatser, handel och service.

- I Åstaden kommer en spännande och myllrande småstadsmiljö att växa fram. Området kommer att ge många fler människor möjlighet att bo och verka i Kävlinge, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Service och naturstråk

Åstaden kommer när det är färdigbyggt att bestå av omkring 1900 nya bostäder. Dessutom planeras ett brett utbud av samhällsservice, som exempelvis skola, förskolor, vårdcentral och boende för äldre.

- Vi ser en unik möjlighet att skapa en naturnära stadsdel i samklang med landskapet och den kulturmiljö som finns på platsen. Ett område med en blandning av hustyper och boendeformer som ger människor i alla åldrar möjlighet att bo här, där närheten är stor till service och med en oslagbar regional tillgänglighet i västra Skåne, säger Masoud Taheri, utvecklingschef på Lantmännen Fastigheter AB, som utvecklar området tillsammans med Kävlinge kommun.

Den nya stadsdelen kommer att binda samman Furulund och Kävlinge på ett naturligt sätt samtidigt som vackra men idag otillgängliga delar av Kävlingeån lyfts fram.

- De nya områdena kring ån blir en tillgång både för den som flyttar till Åstaden och de som bor i andra delar av Kävlinge och Furulund. Stora delar är idag helt otillgängligt och här kommer vi att öppna upp och anlägga naturstråk, berättar Pia Almström.

Historiska byggnader bevaras

Den storskaliga fabriksmiljö som funnits inom området har sedan länge spelat ut sin roll som sockerbruk, men det historiska arvet har stora värden och ska bevaras.

- Det har varit mycket viktigt för oss att ta tillvara områdets historia. Sockerbrukets vackra gamla fabriksbyggnader vill vi till exempel bevara och ge nya användningsområden, säger Lina Rosenstråle, chef för sektor Samhällsbyggnad.

Tyck till om förslaget

Utvecklingen av Åstaden är en lång process, där planförslaget som nu presenteras är ett av de första stegen. Planförslaget visar Kävlinge kommuns vision av Åstaden och kommer att vara till hjälp i det framtida arbetet med att ta fram detaljplaner för området. Åstaden kommer att byggas ut i etapper och år 2030 beräknas mellan 500 och 800 bostäder vara färdigbyggda.

Fram till den 28 februari kan du tycka till om planförslaget. Dina synpunkter lämnar du enklast via vår e-tjänst. Du kan också skicka ett mejl till planutskottet@kavlinge.se.

Se hela planförslaget på kavlinge.se/detaljplan Länk till annan webbplats.

Tyck till om planförslaget i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalt samrådsmöte

Planprogrammet kommer att presenteras på ett digitalt samrådsmöte tisdagen den 8 februari 2022 klockan 17:00.

Anmälan skickas detaljplan@kavlinge.se där du kommer att få en digital länk i retur.

Välkommen!