Kontakta Kävlinge kommun

Välkommen att kontakta Kävlinge kommun med dina frågor, funderingar eller ärenden. Kommuninvånare kan ringa och mejla oss eller ställa frågor via vår Facebook-sida.

Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se
Fax: 046-73 91 35

Postadress
Kävlinge kommun
244 80 Kävlinge

Kävlinge kommuns organisationsnummer
212000-1058

Kommunhuset besöksadress
Kävlinge kommun
Östra stationstorget 1
244 44 Kävlinge

Det går också bra att lämna post direkt i brevlådan vid Kommunhusets entré!

Behöver du akut hjälp och stöd?

Om det rör sig omedelbar fara för ditt eller någon annans liv eller pågående brott, ring alltid 112

Övriga hjälpnummer och kontaktuppgifter vid behov av akut hjälp >

Centrala funktioner - Styrning och stöd

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Victoria Galbe
046-73 91 65
victoria.galbe@kavlinge.se

Inköpsstrateg upphandling och inköp
Helen Axelsson
046-73 90 87
helen.axelsson@kavlinge.se

Fakturasupport leverantörskontakter
046-73 97 99
fakturasupport@kavlinge.se

HR-avdelningen och Löneservice

HR-chef
Elin Willerud
046-73 91 40
elin.willerud@kavlinge.se

Löneserviceenheten
Kontakt löneserviceenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationschef
Camilla Holmberg
046-73 91 44
camilla.holmberg@kavlinge.se

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@kavlinge.se

Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Kommundirektör och administrativ chef

Kommundirektör
Mikael Persson
046-73 91 76
mikael.persson@kavlinge.se

Tillförordnad administrativ chef
Gaelle Syde
046-73 99 25
gaelle.syde@kavlinge.se

Barn- och elevhälsan

GeoInfo, kart- och mättjänster

Kommunens kart- och mätavdelning kan ta fram och erbjuda många olika typer av kartor och grundinformation som primärkartor, nybyggnadskartor, adresskartor, analyskartor samt interaktiva kartor.

Geoinfo erbjuder också mättjänster i form av utstakning och lägeskontroll.

Geoinfochef
Sebastian Andrén Gaudin
046-25 16 73
sebastian.andren@staffanstorp.se

Mätningssamordnare
Anders Nilsson
046-25 14 21
anders.nilsson@staffanstorp.se

Frågor om primärkartor, fastighetsinformation, adress-, byggnads- lägenhetsregister, skickas e-post till kartor@staffanstorp.se
eller kontakt@kavlinge.se

Fakturera Kävlinge kommun

Kävlinge kommuns fakturaadress är:

Kävlinge kommun
Fakturaenheten
Referens-ID (sjusiffrigt nummer som uppges vid beställning/köp)
244 80 Kävlinge

Mer information om e-fakturering hittar du under näringslivssidorna.

E-fakturering för leverantörer

Felanmälan och journummer VA

Felanmälan gata, park och belysning

E-tjänst för felanmälan

Felanmälan hiss Kävlinge station

Trafikverket
0771-921 921

Felanmälan statliga vägar och järnvägar

Trafikverket
0771-921 921

Journummer vatten och avlopp, VA

  • Var god ring Kontakt Kävlinge under ordinarie kontorstid.
  • För ärenden utanför kontorstid (kvällar och helger): 040- 676 90 66

Få sms vid störning

Kävlinge använder SMS för att nå ut till kommuninvånare som direkt påverkas vid framförallt vatten- och avloppsrelaterade störningar.

Vill du hålla dig uppdaterad vad gäller störningar som kan påverka din vardag i Kävlinge kommun? Välkommen att registrera ditt telefonnummer.

Till sms-tjänsten för att få notiser vid störningar

SMS-tjänsten kommer också att användas som ett komplement till kommunens andra informationskanaler vid en eventuell extraordinär händelse där vi snabbt behöver nå ut med information. 

Fritidsgårdar

Chef för fritidsgårdarna
Lena Nilsson
0709-73 90 11
lena.nilsson@kavlinge.se

Annelunds fritidsgård

Besöksadress: Västergatan 15, 244 38 Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, Annelunds fritidsgård, 244 80 Kävlinge

046-73 94 69
0709-73 94 69

Julius fritidsgård

Besöksadress: Landskronavägen 16, 246 35 Löddeköpinge
Postadress: Kävlinge kommun, Julius fritidsgård, 244 80 Kävlinge

046-73 95 66
0709-73 95 66

Skönadals fritidsgård

Besöksadress: Pulpetvägen 4, 246 50 Löddeköpinge
Postadress: Kävlinge kommun, Skönadals fritidsgård, 244 80 Kävlinge

046-73 97 67

Förskolor och skolor

För att komma i kontakt med våra förskolor och/eller grundskolor, hänvisar vi direkt till deras webbsidor för aktuell information och kontaktuppgifter.

Infomentor
I Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som vårdnadshavare till ett barn eller elev i Kävlinge kommun hitta aktuell information och komma i kontakt med pedagoger.

E-postadress till pedagoger
E-postadresser finns i Infomentor. Adresserna är uppbyggda enligt:
Förnamn.efternamn@kavlinge.se

Kommunalråd och politiker

Kulturskolan

Kulturskolans kontaktuppgifter

Lärarnas e-postadresser hittar du under respektive ämne på Kulturskolans sida.

Lärcentrum, vuxenutbildning, introduktionsprogram

Lärcentrum med gymnasie- och vuxenutbildning är en enhet inom Sektor arbetsliv och fritid med uppdraget att vägleda och tillhandahålla och administrera utbildning för ungdomar och vuxna i Kävlinge kommun.
Till Lärcentrums webbsida på kavlinge.se >

Besöksadress: Unionsgatan 8 244 80 Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, Lärcentrum, 244 80 Kävlinge

Rektor komvux, sfi, särskild undervisning för vuxna, introduktionsprogrammen
Jonas Jonsson
046-73 94 50
jonas.jonsson@kavlinge.se

Biträdande rektor
Catarina Kjellander
046-280 41 71
catarina.kjellander@kavlinge.se

Skoladministratör
Maria Troedsson
046-280 42 74
maria.troedsson@kavlinge.se

Administratör
Daniel Hellgren
046-73 91 64
daniel.hellgren@kavlinge.se

Administrativ assistent
Ann Kristoffersson
046-280 40 73
ann.kristoffersson@kavlinge.se

Vaktmästare
Björn Magnusson
046-73 99 70
bjorn.magnusson@kavlinge.se

Studie och yrkesvägledning

Vuxenutbildning
Pia Lord
046-73 93 60
pia.lord@kavlinge.se

Sfi
Tine Herlin
046-280 40 71
tine.herlin@kavlinge.se

Introduktionsprogrammen (im)
Jenny Jönsson
046-73 94 42
jenny.jonsson@kavlinge.se

Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA

Handläggare och coach
Sara Karlsson
046-73 90 06
sara.karlsson@kavlinge.se

Elevhälsa vid Lärcentrum, vuxenutbildning

Kurator
Malin Brander
046-280 41 30
malin.brander@kavlinge.se

Specialpedagog
Sara Bundzik
046-280 41 54
sara.bundzik@kavlinge.se

Lärare Komvux

Matematik och Naturkunskap
Ola Andersson
0709-73 94 45
ola.andersson2@kavlinge.se

Företagsekonomi, Psykologi, Religion, Historia, Samhällskunskap grund, Samhällskunskap gymnasial, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri samt Vård och omsorg specialisering inriktning Psykiatri
Mikael Midenstam
0709-73 94 07
mikael.midenstam@kavlinge.se

Gerontologi och geriatrik, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2, Social och omsorg 1 och 2 samt Vård och omsorg specialisering inriktning SOL och LSS
Marjorie Tapia
0730-69 42 15
marjorie.tapia@kavlinge.se

Anatomi och fysiologi 1 och 2, Hälso- och sjukvård 1 och 2, Omvårdnad 1 och 2 samt Vård och omsorg specialisering inriktning HSL
Shirin Johansson
0733-73 05 63
shirin.johansson@kavlinge.se

Engelska
Kristian Smedjeback
0709-73 94 87
kristian.smedjeback@kavlinge.se

Svenska 1-3, Svenska som andraspråk 1-3
Carina Tegnér
0709-73 94 89
carina.tegner@kavlinge.se

Ansvarig Barn- och Fritidsprogrammet samt kurserna Kommunikation, Lärande och utveckling, Pedagogiskt ledarskap, Människans miljöer, Barns lärande och växande, Skapande verksamhet, Pedagogiskt arbete, Hälsopedagogik, Etnicitet och kulturmöten, Pedagogiska teorier och praktiker, Grundläggande vård och omsorg, Specialpedagogik 1, Specialpedagogik 2
Emelie Tegnér
0730-98 93 07
emelie.tegner@kavlinge.se

Matematik grundläggande
Tommy Madadgar
0709-73 94 75
tommy.madadgar@kavlinge.se

Försäljning och service
Athanasious Doulgeris
0708-31 08 88
athanasious.doulgeris@kavlinge.se

Yrkes-sfi försäljning och service
Galina Rexstedt
0702-87 60 84
galina.rexstedt@kavlinge.se

Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå 1-2
Eva Jantsky Prokec Szilasi
eva.jantskyprokecszilasi@kavlinge.se

Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå 3-4
Pernilla Lindqvist Zarske
0730-39 75 82
pernilla.zarske@kavlinge.se

Introduktionsprogrammen

Catalina Machuca
0709-73 94 17
catalina.machuca@kavlinge.se

Christine Schou-Omak
0709-73 94 84
christine.schou-omak@kavlinge.se

Emil Giunta Persson
0708-65 21 02
emil.giuntapersson@kavlinge.se

Kristina Wendel
0709-73 94 15
kristina.wendel@kavlinge.se

Lars Olhed
0709-73 90 91
lars.olhed@kavlinge.se

Maria Nilsson
0709-73 94 39
maria.nilsson2@kavlinge.se

Therese Lackegård
0709-73 94 58
therese.lackegard@kavlinge.se

Måltidsservice

I Kävlinge kommun är det Måltidsservice som lagar maten till hemvårdens särskilda boenden och till alla elever på våra grundskolor och förskolor.

Kontakta måltidsservice

maltidsservice@kavlinge.se

Avdelningschef Måltidsservice
Jens Modéer
046-73 92 72
jens.modeer@kavlinge.se

Enhetschef Område Kävlinge, Furulund
Ingalill Knudsen
046-280 40 15
ingalill.knudsen@kavlinge.se

Enhetschef Område Löddeköpinge, Hofterup, Dösjebro
Katharina Stenéus
046-280 40 18
Katharina.Steneus@kavlinge.se

Nämndernas e-postlådor

Utbildning, central administration

Sektor Utbildning ansvarar för nämndsadministrationen i form av kallelse, handlingar och protokoll för utbildningsnämnden, samt har hand om den centrala administrationen för förskola, grundskola och anpassad grundskola.

Sektorchef Utbildning
Johan Holmqvist
046-280 40 39
johan.holmqvist@kavlinge.se

Tillförordnad biträdande sektorchef Utbildning
Elin Ahx
046-73 95 53
elin.ahx@kavlinge.se

Chef Barn och elevhälsa
Andreas Isén
046-73 94 25
andreas.isen@kavlinge.se

Biträdande chef Barn och elevhälsa
Camilla Micha
046-280 40 82
camilla.micha@kavlinge.se

Utvecklingsledare
Camilla Fajerson
046-73 92 49
camilla.fajerson@kavlinge.se

Utvecklingsstrateg
Christina Fåhraeus
christina.fahraeus@kavlinge.se

Utredare
Louise Säfström
046-280 40 80
louise.safstrom@kavlinge.se

Äldrevård, hemvård och omsorg

Anhörigstöd och demensspecialister

Anhörigstöd/Silviasyster
Rossy Andersen
046-73 98 85

Anhörigstöd/Silviasyster
Christina Tobiaeson Ek
046-280 40 07

Bostadsanpassning

Handläggare/Arbetsterapeut
Pia Johansson
046-73 96 08
pia.johansson@kavlinge.se

Hjälpmedelsförrådet

046-73 90 23

Färdtjänst

Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fixartjänst - hjälp med vardagsbestyr

Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

God man

Lomma kommun
040-641 10 00

Avgiftshandläggare

Lenka Jandova
046-73 93 43
lenka.jandova@kavlinge.se

Susann Jonasson
046-73 96 10
susann.jonasson@kavlinge.se

Caroline Anderberg
046-73 96 56
caroline.anderberg@kavlinge.se

Vård och omsorg efter sjukhusvistelse

Vid behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus finns kommunens koordinatorer.

Kommunkoordinator, vårdplanering

Camilla Schönning
046-73 92 11
Camilla.schonning@kavlinge.se

Hanna Pärnamets
046-73 99 56
Hanna.parnamets@kavlinge.se

Hemtjänst nattpatrull

046-73 96 01

Hemtjänst Löddeköpinge

Barsebäck, Dösjebro, Hofterup, Karaby, Löddeköpinge, Vikhög och Ålstorp

Enhetschef
Daniel Ahlström
046-280 41 52
daniel.ahlstrom@kavlinge.se

Biträdande enhetschef
Mikael Törnqvist
046-280 41 16
mikael.tornqvist@kavlinge.se

Biståndshandläggare
Länk till kontaktuppgifter för Biståndshandläggare

Arbetsterapeut
046-73 96 62, 046-73 97 03

Sjukgymnast/fysioterapeut
046-73 96 79, 046-73 94 19

Sjuksköterska
046-73 91 57, 046-73 96 59, 046-73 96 15

Larmansvarig (trygghetstelefon och e-tillsyn)
046-73 97 00

Hemtjänst Furulund och nattpatrull

Enhetschef
Jennie Klang
046-280 41 88
jennie.klang@kavlinge.se

Samordnare
046-73 97 05

Biståndshandläggare
Länk till kontaktuppgifter för Biståndshandläggare

Arbetsterapeut
046-73 90 44

Sjukgymnast
046-73 90 25

Sjuksköterska - Furulund
046-73 97 02

Hemtjänst Kävlinge

Kävlinge, Lilla Harrie, Stora Harrie och Södervidinge

Enhetschef
Charlotta Everlöv
046-73 97 04
charlotta.everlov@kavlinge.se

Biträdande enhetschef
Eva-Marie Landin
046-280 40 86
eva-marie.landin@kavlinge.se

Samordnare - Kullagården trygghetsboende
046-280 40 81

Samordnare - Centrum och Fridhem
046-280 40 85

Samordnare - Billingshäll trygghetsboende
046-280 40 78

Samordnare - Korsbacka och Vattentornet
046-280 41 04

Biståndshandläggare
Länk till kontaktuppgifter för Biståndshandläggare

Centrum, Fridhem och Kullagården

Arbetsterapeut - Centrum och Fridhem
046-73 93 45

Arbetsterapeut - Kullagården trygghetsboende
046-280 42 95

Sjukgymnast/fysioterapeut - Centrum och Fridhem
046-73 99 66

Sjukgymnast/fysioterapeut - Kullagården trygghetsboende
046-73 90 50

Sjuksköterska - Centrum samt området söder om Kvarngatan
046-73 96 25

Sjuksköterska - Kullagården
046-73 96 14

Sjuksköterska - Fridhem och Kullagården
046-73 96 26

Sjuksköterska - Gryet, Rinnebäck, Södervidinge, Lilla- och Stora Harrie
046-73 91 51

Hemtjänst - Centrum
0709-73 90 47

Hemtjänst - Fridhem
0709-73 93 04

Hemtjänst - Kullagården trygghetsboende
046-73 93 49

Billingshäll, Korsbacka och Vattentornet

Biståndshandläggare
Länk till kontaktuppgifter för Biståndshandläggare

Sjuksköterska - Billingshäll trygghetsboende
046-73 96 17

Sjuksköterska - Billingshäll trygghetsboende
046-280 40 99

Sjuksköterska - Korsbacka/Vattentornet
046-73 96 16

Arbetsterapeut - Billingshäll trygghetsboende
046-280 42 95

Arbetsterapeut - Korsbacka/Vattentornet
046-73 96 44

Sjukgymnast/fysioterapeut - Korsbacka/Vattentornet
046-280 40 87

Sjukgymnast/fysioterapeut - Billingshäll trygghetsboende
046-73 90 50

Hemtjänst - Billingshäll trygghetsboende
046-73 96 12

Hemtjänst - Korsbacka/Vattentornet
046-73 97 90

Dagverksamhet

Enhetschef
Luiza Gashi
046-280 41 19
luiza.gashi@kavlinge.se

Demensinriktning, Kävlinge
046-73 91 54

Somatisk inriktning, Kävlinge
046-73 96 94

Demensinriktning, Löddeköpinge
046-73 98 62

Korttidsenheten och växelvård

Korttidsenheten
046-73 96 18
korttidsenheten@kavlinge.se

Växelvården
046-73 96 29

Mer om korttidsenheten och växelvård >

Hemtagningsenheten

Enhetschef
Luiza Gashi
046-73 90 12
luiza.gashi@kavlinge.se

Hemtagningsenheten
046-73 97 06
hemtagningsenheten@kavlinge.se

Sektorschef Omsorg

Sektorschef Omsorg
Leila Misirli
046-73 99 20
leila.misirli@kavlinge.se

Biträdande sektorschef
Paulina Hallgren
046-280 40 70
paulina.hallgren@kavlinge.se

Särskilt boende - äldre

LSS och socialpsykiatri

LSS och socialpsykiatri ger stöd och hjälp till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Sektorschef Omsorg
Leila Misirli
046-73 99 20
leila.misirli@kavlinge.se

Biträdande sektorschef
Paulina Hallgren
046-280 40 70
paulina.hallgren@kavlinge.se

Färdtjänst

Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSS-handläggare

LSS-handläggare dag 1-10 (fördelning efter det datum den enskilde är född)
Erika Nielsen
046-73 90 31
erika.nielsen2@kavlinge.se

LSS-handläggare dag 11-20 (fördelning efter det datum den enskilde är född)
Carolina Skog
046-280 41 57
carolina.skog@kavlinge.se

LSS-handläggare dag 21-31 (fördelning efter det datum den enskilde är född)
Madelen Sandberg
046-73 99 33
madelen.sandberg@kavlinge.se

Avgiftshandläggare/assistent
Lenka Jandova
046-73 93 43
lenka.jandova@kavlinge.se

Handläggarenheten
Enhetschef
Johannes Bragazzi
046-280 40 23
johannes.bragazzi@kavlinge.se

Korttid, tillsyn och stödfamilj

Enhetschef
Malin Rahm
046-73 93 33
malin.rahm@kavlinge.se

LSS och SoL ledsagning, kontaktperson och avlösare
Uppdragssamordnare
Julia Almén
046-73 92 51
julia.almen@kavlinge.se

Korttidsvistelse
046-73 97 21

Korttidstillsyn
046-73 99 40

LSS boende Gruppbostäder och Servicebostäder

Enhetschef - Kungsgatan
Damir Music
damir.music@kavlinge.se

Enhetschef - Bruksgatan 24 och 36, Kansligatan, Västra Långgatan 1
Peter Jakobson
046-280 41 60
peter.jakobsen@kavlinge.se

Enhetschef - Odalvägen, Träningsvägen 6 och 24
Helén Mårtensson
046-73 96 76
helen.martensson@kavlinge.se

LSS daglig verksamhet och team

Enhetschef
Karolina Jagesten
046-73 90 34
karolina.jagesten@kavlinge.se

Sjuksköterska 046-73 96 26 eller 046-73 96 05
Arbetsterapeut 046-73 95 87 eller 046-73 95 21
Sjukgymnast 046-73 96 43

Socialpsykiatri

Enhetschef
Karolina Jagesten
046-73 90 34
karolina.jagesten@kavlinge.se

Boendestöd
046-73 93 69
boendestod@kavlinge.se

Eyragården
046-73 93 55
eyragarden@kavlinge.se

Personligt ombud
Frida Carlsson
073-71 359 68
frida.carlsson@po-skane.org

Psykiatrihandläggare
Lotta Nilsson
046-73 90 79
lotta.nilsson2@kavlinge.se

God man

Lomma kommun
040-641 10 00

God man och överförmyndare i Lomma kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg kan ge stöd under livets tuffaste perioder. Det kan handla om våld i nära relationer, ekonomiska problem, missbruk eller våld där barn, unga eller vuxna är berörda.

Faxnummer: 046-73 90 21

Myndighet barn och familj

Enhetschef
Ellen Dalentoft
046-73 90 00
ellen.dalentoft@kavlinge.se

Familjebehandling

Enhetschef​
Carolina Söderek
046-73 90 00
carolina.soderek@kavlinge.se

Vuxna gällande missbruk, våld i nära relationer samt boende

Enhetschef
Sofia Holmberg
046-73 90 00
sofia.holmberg@kavlinge.se

Vuxna gällande ekonomiskt bistånd

Tillförordnad enhetschef
Goran Hecimovic
046-73 90 00
goran.hecimovic@kavlinge.se

God man

Lomma kommun
040-641 10 00

God man och överförmyndare i Lomma kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För övriga kontaktuppgifter, välkommen att kontakta Kontakt Kävlinge så hjälper vi dig med dina frågor eller att komma i kontakt med berörd verksamhet!

Du kan skicka meddelande via Facebook, ringa på telefon 046-73 90 00 eller skicka mejl till kontakt@kavlinge.se.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?