Självservice och e-tjänster

Genom Kävlinge kommuns självservice och e-tjänster kan du sköta dina ärenden då det passar dig bäst, var du än befinner dig.

Vanliga frågor och svar, FAQ

Kontakt Kävlinge hjälper hundratals kommuninvånare dagligen i ett flertal olika frågor som kommer in via chatt, telefon, mejl och så vidare. De mest förekommande frågorna och svaren på aktuella ämnen, hittar du på denna sida!

Varför tänds gatubelysningen senare?

Vår gatubelysning tänds 30 minuter senare på eftermiddagarna för att spara el. Gatubelysningen är kompletterande till vår trafiksäkerhet. Vi som går och cyklar i mörkret måste synas, med belysning på cyklar och reflexer. Vi har ingen möjlighet rent tekniskt att släcka belysningen under en viss tid på natten och vissa områden.

Läs mer vad Kävlinge Kommun gör för att minska elanvändningen. Länk till annan webbplats.

Begära anstånd på faktura

Om du behöver hjälp med anstånd för en faktura eller önskar en avbetalningsplan kan du vända dig till vår Fakturasupport. Fakturasupporten kontaktar du på mail fakturasupport@kavlinge.se eller på telefon 046-73 97 99/046-73 90 00, vardagar kl 10-12. Gäller det faktura som avser Avgiftskontroll för Barnomsorsavgift använder du dig av vår E-tjänst för detta.

Vem ansvarar för halkbekämpning?

Du som fastighetsägare ansvarar för att området utanför din tomt är halkbekämpat och skottat, gäller även din in- och utfart. Du kan även hämta sand mot halkan på Floravägen, vid återvinningscentralen i Kävlinge samt på Transportvägen, vid återvinningsstationen i Löddeköpinge.

Kommunen ansvarar för offentliga platser, som kommunens körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Du kan läsa mer om hur halkbekämpningen prioriteras.

Varför får jag en faktura för skolmåltidsavgift?

Alla gymnasieelever folkbokförda i Kävlinge kommun får en gång per termin en faktura. Beslut är taget i KS2020-75 att från vårterminen 2022 räknas skolmåltidsavgiften upp med konsumentprisindex.

De elever som innan den 30 september för höstterminen och 28 februari för vårterminen lämnat in ett ifyllt intyg om avgiftsbefrielse kommer inte att få denna faktura. 

Varför har jag fått ett brev om inkomstförfrågan gällande min förskole- och fritidshemsplacering?

För att kunna debitera rätt avgift för förskola och fritids begär Kävlinge kommun en gång om året in inkomstuppgifter från samtliga vårdnadshavare.

Du anger hushållets inkomst via e-tjänsten: ”Förskola, fritidshem och klubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Du loggar in på e-tjänsten med BankID.

Skulle du under året få ändrad inkomst ber vi dig anmäla detta på samma vis.

Jag går på gymnasiet och har tappat mitt resekort

Om du har tappat bort ditt resekort eller om det gått i sönder är du välkommen till oss i receptionen på Kommunhuset för att köpa ett nytt kort. Det nya kortet kostar 30 kr och du kan betala med Swish eller kort, det nya resekortet får du direkt i handen. Öppettiderna i kommunhusets receptionen är:

Måndag: 8-16.30

Tisdag: 8-17

Onsdag: 8-16.30

Torsdag: 8-16.30

Fredag: 8-15

Var i kommunen finns skyddsrum?

Hur beräknar ni min VA-avgift?

Vem bestämmer taxan?

Det är Sydvatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är Kävlinge kommuns dricksvattenleverantör. Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är icke vinstdrivande. Den taxa som kommunen fakturerar kommuninvånarna, är samma som det pris kommunen i sin tur betalar Sydvatten AB. Det innebär att prisjusteringar och taxor följer varandra.

Förklaringar till begrepp på fakturan

Siffrorna i parantes avser specifika fält i exempelfakturan nedan.

Uppskattad förbrukning (1)
Fakturan baseras på de uppgifter som du skickar in till Kävlinge kommun då du läser av din vattenmätare. Detta sker cirka en gång om året. Det är din egen data och historik som ligger som grund för den uppskattade förbrukningen.

Fast avgift (2)
Fast avgift betalas av alla kunder. En fast avgift per vattenmätarplats.

Bostadsenhetsavgift (3)
Betalas av alla kunder. Beroende på din bostadsform beräknas denna olika.

 • Villor/eget småhus: en avgift
 • Flerbostadshus/lägenhet: avgift beräknad på antal lägenheter i huset.
Exempel på hur en faktura från kommunen avseende vattenförbrukning kan se ut.

Övriga begrepp som vara aktuella på fakturan

Områden utan kommunal dagvattenhantering saknar dessa poster i sin faktura.

Avgift dagvatten gata
Dagvatten gata betalas av alla abonnenter med kommunal dagvattenhantering i anslutning till vägområden.

Avgift dagvatten fastighet
Dagvatten fastighet betalas av abonnenter vars dag- och dräneringsvatten från fastigheten avleds till kommunala dagvattensystem.

 • Villor och flerbostadshus med maximalt två bostadsenheter betalar en fast avgift.
 • Övriga betalar för varje kvadratmeter fastighetsyta.

Hur beräknas min barnomsorgsavgift för förskolan?

Din barnomsorgsavgift grundar sig på:

 • Hushållets sammanlagda inkomst innan skatt
 • Antal barn i förskolan eller fritidshem/fritidsklubb
 • Barnets/barnens ålder
 • Maxtaxan (ett övre tak för kostnaden)
 • Om barnet går termin (inte på loven) eller helår

Observera att i exemplen nedan är alltid det yngsta barnen "barn 1".

Avgifter för förskola (1-3 år)

 • barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1645 kr per månad
 • barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 1097 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 548 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

______________________________________________________________

Allmän förskola, 15 timmar avgiftsfritt i veckan (3-5 år)

Avgifter för föräldrar med barn i allmän förskola samt för barn med omsorgsbehov utöver de avgiftsfria 15 timmar/vecka

 • barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 234 kr
 • barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 823 kr
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 411 kr
 • barn 4: ingen avgift

_________________________________________________________________

Avgifter för fritidshem

 • barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1 097 kr per månad
 • barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 548 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 548 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

Beräkningsexempel barnomsorgsavgift

Exempel 1
Janus har två barn i förskolan. En 1,5-åring och en fyraåring. Janus och hans partners sammanlagda månadsinkomst är 55 000 kronor.

Janus ska betala 1645 för 1,5-åringen och 823 kronor för fyraåringen (då det inte infaller något lov enligt skolan läsårstider för då reduceras summan)

Totalt: 2358 kronor

Exempel 2
Angelica är mammaledig och har en 3-åring i förskolan. Hennes totala inkomst innan skatt är 23 700 kronor.

Angelica ska inte betala något, men barnet erbjuds endast 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan på förskolan som del i allmän förskola.

Totalt: 0 kronor

Exempel 3
Mahmoud är pappaledig och har en 2-åring i förskolan. Han och hans frus totala inkomst innan skatt är 49 750 kronor.

Mahmoud ska betala 1493 kronor för sin 2-åring, men eftersom han är hemma heltid med det yngre syskonet får 2-åringen endast vara på förskolan 3 timmar om dagen eller 15 timmar i veckan.

Totalt: 1493 kronor.

Exempel 4
Kim har tre barn: en 13-åring, en 10-åring på fritidsklubb och en 4-åring i förskolan. Hushållets totala inkomst innan skatt är 73 000 kronor per månad.

Kim betalar inget för 13-åringen då fritidsklubb endast erbjuds barn upp till 12 år, 548 kronor för 10-åringen på fritidsklubb och 1234 för 4-åringen i förskola.

Totalt: 1782 kronor.

Kan man få uppdateringar och information direkt till sin e-post och sms?

Ja, det kan du. Du kan välja att följa en eller flera av följande kategorier av direktuppdateringar.

Pressmeddelanden och större nyhetsuppdateringar
Följ Kävlinge kommun på Mynewsdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMS vid kris, större händelser eller VA-utskick
Anmäl intresse för att få SMS

Service- och driftmeddelanden
Kryssa i det som du vill följa och ange den e-postadress som ska få informationen skickad till sig i händelse av uppdateringar.

Hantera prenumerationer

Anslag/kungörelser från digitala anslagstavlan

Hantera prenumerationer

Kategorispecifika nyhetsuppdateringar

Observera att detta inte är samma som den pressinformation eller nyheter som publiceras via Mynewsdesk utan rör mer verksamhetsspecifika nyheter och information.

Hantera prenumerationer
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?