Artikeln publicerades 25 januari 2022

Nybyggnation föreslås i Stora Harrie

Kävlinge kommun föreslår att det ska ges möjlighet att bygga nya bostäder och ett LSS-boende i Stora Harrie, på den plats där det tidigare har funnits en idrottsplats. Som ett första steg tar Planutskottet den 13 januari ställning till en begäran om planbesked för Stora Harrie 7:5.

Det finns idag behov av fler LSS-boenden i Kävlinge kommun. Olika boendeformer inom LSS finns i Löddeköpinge, Furulund och Kävlinge men det finns också behov av att kunna erbjuda mer naturnära boenden.

- Vi vill göra det möjligt även för personer med behov av särskilt stöd att bo på mindre orter, i lugnare miljöer och med närhet till naturen, säger Annsofie Thuresson, Omsorgsnämndens ordförande.

Kommunen har utvärderat olika lägen för ett nytt LSS-boende och kommit fram till att den gamla idrottsplatsen i Stora Harrie är en lämplig plats. För att kunna bygga här måste Kävlinge kommun först ta fram en detaljplan för området och det är denna process som nu ska inledas.

Nya naturnära bostäder

Förutom ett LSS-boende med sex lägenheter föreslår Kävlinge kommun att det på platsen ska ges möjlighet att bygga tio andra bostäder.

- Det här är en fin möjlighet att ta ett större grepp om utvecklingen av orten. Vi vet att det finns stor efterfrågan på naturnära tomter. Stora Harrie är en vacker by och en förtätning eller utbyggnad måste göras varsamt och i samspel med övrig bebyggelse, säger Pia Almström, ordförande i planutskottet.

Om Planutskottet ställer sig positiv till begäran om planbesked kommer arbetet med att ta fram en detaljplan att inledas under våren. I denna process kommer boende i området och andra intressenter att kunna lämna synpunkter på förslaget.