Artikeln publicerades 22 december 2022

Försäljning av tomter på Harrievallen

Tjugo fribyggartomter erbjuds nu sökande i Kävlinge kommuns tomtkö. Tomterna som erbjuds ligger på Harrievallen i Kävlinge, nära till både natur och kollektivtrafik.

Med bara några hundra meter ner till vackra Kävlingeån och med cykelavstånd till tågstationen i Kävlinge ligger området Harrievallen. Här erbjuder Kävlinge kommun nu 20 fribyggartomter till försäljning. Tomterna erbjuds till sökande i Kävlinge kommuns tomtkö i turordning efter kötid.

Tomterna på Harrievallen är belägna intill befintlig bebyggelse norr om Rinnebäcksskolan. Storleken på tomterna varierar mellan 438 och 996 kvadratmeter. Kommunal gata och VA är anlagd fram till respektive tomt.

Tomterna som nu erbjuds till sökande i tomtkön ligger intill befintlig bebyggelse norr om Rinnebäcksskolan.