Artikeln publicerades 9 februari 2023

”Ett lyft för Lödde” - nu börjar omvandlingen av centrum

En lummig gatubild - visionsbild över nya centrum.

Den nya detaljplanen för Lödde Centrum som antogs vid Kommunfullmäktige den 13 juni har nu fått laga kraft. Därmed är exploatören redo för den stora moderniseringen av Lödde Centrum. ”Vi kommer att förvalta vår fars verk på bästa sätt” säger Sten Persson på LöddeKärnan AB.

Detaljplanen, som Kävlinge kommun beslutade om i juni, överklagades först till mark- och miljödomstolen och sedan till mark- och miljööverdomstolen. Den senast instansen har nu beslutat att avvisa överklagandet, vilket betyder att detaljplanen har fått laga kraft och att LöddeKärnan nu kan påbörja sitt arbete.

- Det blir ett lyft för Lödde Centrum och vi är glada över att ha fått den nya detaljplanen på plats. Vi får ett mer levande centrum med bostäder, gågator, torg, handel och service i Löddeköpinge, säger Therese Andersson, chef för strategisk planering i Kävlinge kommun.

Centrum för en ny tid

Lödde Centrum uppfördes ursprungligen 1969 av den nu bortgångne Arne Persson. Det var då ett av de första köpcentrumen i landet. Nu är det Arne Perssons söner, alla inom branschen, som utvecklar centrumkärnan till en ny tids förutsättningar.

- Vi kommer förvalta vår fars verk på bästa sätt. Han var alltid före sin tid. Vi har fortfarande mycket bra hyresgäster som vi vill ha med oss in i det nya Lödde Centrum och vi har fått en hel del nya intressenter som är nyfikna på vår nya miljö. Det tycker vi är spännande, säger Sten Persson på LöddeKärnan.

Brist på bostäder

Det råder stor brist på bostäder i Löddeköpinge och brödernas idé är därför att bygga ett helt nytt Lödde Centrum.

- Vi kommer i princip att riva allt och börjar om från början med butiker i botten och bostäder ovanpå. Vi tror att det kommer att bli ett stort lyft för Lödde, säger Sten Persson.

Första etappen på gång

Själva byggnationen kommer att ske i etapper med start i de norra delarna av centrum. Det nya Lödde Centrum beräknas stå helt klart om ungefär fem år.

- Just nu ritar vi klart bygglovsritningarna för den första etappen och hoppas kunna starta byggnationen senare i år, om vi har tur, säger Sten Persson.

Precis som sin far är bröderna i takt med tiden.

- Miljö och hållbarhet är en viktig faktor för oss när vi bygger och vi kommer bland annat att installera solceller, förklarar Sten Persson.

 

Fakta Lödde Centrum

  • Lödde Centrum var cirka 10 000 kvm när det var som störst. Nu är det cirka 6 000 kvm. Det nya Lödde Centrum kommer att bli omkring 30 000 kvm totalt, varav drygt 8 000 kvm blir kommersiella ytor.
  • Det nya Lödde Centrum byggs som en traditionell småstadsmiljö med omkring 200 bostäder i flerfamiljshus med lokaler för service och handel i kvarterens bottenvåningar.
  • Delar av gatunätet byggs om och trafiksäkerhetsåtgärder planeras för att värna oskyddade trafikanter.
  • Parkeringsmöjligheter skapas i underjordiska garage och på markplan