Artikeln publicerades 5 december 2023

Kävlinge en av landets tryggaste kommuner

Kävlinge kommun kommer på fjärde plats i Skåne och trettonde plats i landet när Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört trygghet och säkerhet i landets kommuner.

Person i fjärran som går genom snöig park.

- Det är fina siffror för vår kommun inom de flesta områden och jag är egentligen inte förvånad. Vi har länge arbetar med trygghetsfrågor tillsammans med Polisen och andra organisationer i samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson.

SKR och MSB har under sexton år tillsammans tagit fram och publicerat indikatorer för trygghets- och säkerhetsarbetet i landets kommuner. Undersökningen görs på flera olika områden, där statistiken för personskador, bränder, våldsbrott och stölder vägs samman till ett värde. I denna jämförelse placerar sig Kävlinge kommun på plats tretton i riket, en förbättring med åtta placeringar, och på fjärde plats i Skåne.

- Även Polisens trygghetsmätning under hösten visade att Kävlinge kommun upplevs som en trygg plats att bo och vistas på. Dessa båda undersökningar ger oss värdefull information om vilka områden vi ska fokusera på i vårt fortsatt trygghetsarbete, säger Annsofie Thuresson.