Artikeln publicerades 7 december 2023

Höjning av VA-taxan i Kävlinge kommun från och med 1 januari

Ingen skattebefrielse på biogas, behovet av VA-investeringar och ökade kostnader på vatteninköp är några av orsakerna till varför VA-taxan höjs i Kävlinge kommun med 19,8 % från och med årsskiftet.

Klistermärke vid dagvattenbrunn med texten "Här börjar Kävlingeån"

Det som sker ute på världsmarknaden påverkar även våra kommuninvånares vardag. Det blir påtagligt när sådant vi inte har kontroll över eller kan förutspå lämnar ringar på vattnet och påverkar kostnader längre ner i ledet.

VA-ledningar, komponenter och anläggningstillgångar har ett bäst före-datum. Dessutom har kostnaderna för vatteninköp ökat och styrräntan samt konsumentprisindex (KPI) stegrat så att kostnaderna för våra VA-investeringar ökat. På grund om detta måste Kävlinge kommun höja VA-taxan 2024. Höjningen blir 19,8% och börjar gälla från och med 1 januari. I gengäld kan vi säkerställa att du även i fortsättningen får rent vatten och att ditt avlopp tas om hand så som det borde.

Illustration: Svenskt vatten