Artikeln publicerades 20 december 2023

Kommunen tar över förpackningsinsamling

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar den 1 januari 2024.

Pojke som saknar framtand lämnar tidningar vid återvinningsstation.

Från och med 1 januari 2024 tar Sysav över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer i Kävlinge kommun. För de flesta hushåll kommer detta inte innebära några större förändringar.

Felanmälan och tömningsschema på sopor.nu

Från och med 1 januari hittar du tömningsschema för återvinningsstationerna på www.sopor.nu Länk till annan webbplats.. Här kan du också göra felanmälan om de behöver tömmas eller städas.

Hushållsnära insamling från 2027

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört i hela Sverige. I Kävlinge kommun pågår arbetet och under 2026 startar vi utbyggnaden av fastighetsnära insamling. Vi kommer tillsammans med Sysav att informera löpande om kommande förändringar via bland annat hemsidorna sysav.se, kavlinge.se och genom utskick med post.

Liten ordlista:

Återvinningsstation: Återvinningsstationen (ÅVS) är obemannad och endast till för hushållens förpackningar. Här kan du lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall.

Återvinningscentral: På återvinningscentralen kan du lämna saker till återbruk, grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall.

Förpackningar: Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Förpackningar ska sedan sorteras utifrån materialslag som pappersförpackningar, glasförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av.