Artikeln publicerades 28 december 2023

Nytt samverkansavtal mellan Kävlinge kommun och Polisen

Kävlinge kommun och lokalpolisen har beslutat att fortsätta det givande, brottsförebyggande arbetet i kommunen och tillsammans arbeta vidare med trygghetsskapande aktiviteter. Idag undertecknade parterna en överenskommelse om samverkan som gäller till 2026.

Freddy Nilsson från Polisen till vänster och Annsofie Thuresson, kommunstyrelsens ordförande, till höger vid konferensbord.

Freddy Nilsson, chef för lokalpolisområde Kävlinge, och Annsofie Thuresson, kommunstyrelsens ordförande, träffades idag på kommunhuset i Kävlinge för att skriva under överenskommelsen.

Resultatet av årets trygghetsmätning visade en fortsatt förbättring i trygghetsindex, en minskning från 1.43 till 1.35 på en sexgradig skala, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna startade.

- Jag är glad för att Kävlinge är en trygg kommun att bo, leva och verka i. Även om jag vet att vi har kommuninvånare som inte alltid upplever det som mätningarna visar. Vårt fortsatta samarbete med polisen är centralt i att tryggheten fortsatt är hög i vår kommun, både den faktiska och upplevda. För mig är det brottsförebyggande arbetet särskilt viktigt, säger Annsofie Thuresson.

Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommunen och polisen. Samverkan ska utgå från att kartlägga återkommande problem, analysera bidragande faktorer, identifiera åtgärder och följa upp effekterna. Målet är att förebygga brott och bevara tryggheten i Kävlinge kommun.

Närbild på hand som signerar avtal.

-Jag är väldigt glad över samverkansöverenskommelsen som gemensamt tagits fram med Kävlinge kommun samt att vi också genom denna samverkansöverenskommelse tagit fram tre huvudområden som vi vill lyfta fram och prioritera i särskild ordning. Detta innebär att vi tillsammans kan fortsätta arbeta med effektiva brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder anpassade för Kävlinge kommun, säger Freddy Nilsson, lokalpolisområdeschef Kävlinge.

De tre huvudområdena som kommunen och polisen lyfter fram i sin överenskommelse är:

  • Trygghet i offentlig miljö
  • Barn och unga i riskzoner
  • Stöd att lämna kriminell livsstil/Våld i nära relation