Artikeln publicerades 11 januari 2024

Ur arkivet: Befolkningsboom på 70-talet

I år fyller Kävlinge kommun 50 år och under detta jubileumsår kommer vi att titta tillbaka på åren som gått. Vi har grävt i kommunarkivet och läst tidningsartiklar från det halva sekel som gått sedan Löddeköpinge och Kävlinge slogs samman. Varje vecka kommer vi att titta tillbaka på ett av de 50 år som passerat, och vi börjar med 1974.

Tolvåkersskolan en vårdag

Även om tidningsklippen från 1974 har gulnat är det med en stor dos igenkänning som vi läser dem. Byggboom, befolkningstillväxt och skolbyggen… trots den fantastiska utveckling som vår kommun genomgått var mycket sig likt 1974.

I gamla klipp från Skånska dagbladet går det att läsa om hur Kävlinge är en kraftigt expanderande kommun och tidningen noterar att vi 1974 hade en av de procentuellt högsta befolkningsökningarna i landet, även frånsett sammanslagningen med Löddeköpinge vid årsskiftet.

Länsstyrelsen bestämde över befolkningstillväxten

Men tiderna var annorlunda på 1970-talet, och kommunens utbyggnad låg inte helt i våra egna händer. Länsstyrelsen tilldelade Kävlinge kommun en befolkningsram som krävde att kommunens planerade byggprojekten fick bantas rejält.

Tidningen Sydsvenskan skriver i februari 1974 att Kävlinge kommun av Länsstyrelsen fått en befolkningsram för 1980 på 19.000 innevånare. Det invånarantalet skulle vi enligt Sydsvenskan i själva verket uppnå redan under 1975. Följden blev att flera stora bostadsprojekt fick skjutas på framtiden och även en förändring i vilken typ av hus som skulle byggas - andelen småhus och hyreslägenheter i markplan ökade markant.

Nya skolor till nya invånare

Den största delen av 1974 års befolkningsökning skedde i Löddeköpinge, som var på stark frammarsch. På tio år hade invånarantalet nästan fördubblats. På grund av den stora inflyttningen rådde det, enligt en artikel i Skånska dagbladet, rejäl trängsel i Löddeköpinges skolor.

En av de många planer som sjösattes i Löddeköpinge strax innan sammanslagningen med Kävlinge var att bygga en högstadieskola. Lagom till höstterminen 1974 stod Tolvåkersskolan färdig, trots att kritiska röster hördes som ifrågasatte om inte skolan var alltför stor för det elevunderlag som fanns. "Den är ljus och glad med färgsättning som tilltalar mycket", går det att läsa efter en pressvisning i slutet av augusti 1974.

Tolvåker - samlingsplats i 50 år

Det skulle dock visa sig att skolan behövdes, och redan i slutet av året började man prata om att bygga en låg- och mellanstadieskola i anslutning till Tolvåkersskolan. Det som började med en något för stor högstadieskola växte snart till en anläggning för både skola och fritid. Nu, 50 år senare, är Tolvåkersområdet fortfarande en central mötesplats för utbildning, kultur och föreningsliv.

Tidningsklipp från 70-talet

Tolvåkersskolan invigs lagom till höstterminen 1974 och i augusti hålls en pressträff där skolan visas upp.

Tidningsklipp från 70-talet

I Löddeköpinge fanns så många barn på låg- och mellanstadiet att Nyvångsskolans mellanstadieelever fick gå i andra lokaler, bland annat i nybyggda Tolvåker.

Tidningsklipp från 70-talet

När Tolvåkersskolan byggdes fanns inte elevunderlaget för att fylla skolan med högstadieelever, och kritiska röster höjdes.